| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/245/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Ustroń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.12 ust.2 ustawy z   dnia 26 października 1982r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z   2007r. Nr 70, poz. 473 z   późn. zm. )  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

1.   Miejsca sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i   w miejscu sprzedaży mogą być usytuowane w   odległości nie mniejszej niż 50 metrów od:  

1)   przedszkoli, szkół i   placówek oświatowych w   rozumieniu ustawy o   systemie oświaty,  

2)   budynków kościołów i   związków wyznaniowych oraz cmentarzy.  

2.   Odległość 50 metrów liczona będzie najkrótszą drogą dojścia od najbliższego wejścia do obiektów, o   których mowa w   ust. 1   do wejścia do miejsca sprzedaży napojów alkoholowych.  

§   2.  

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane przed dniem wejścia w   życie niniejszej Uchwały zachowują swoją ważność.  

§   3.  

Traci moc Uchwała Nr XLV/298/93 z   późn. zm. Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń z   dnia 2   lipca 1993 roku w   sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Ustronia miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »