| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/190/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 13 czerwca 2012r.

w sprawie zmian do Uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice

Na podstawie art. 6   ust. 1   pkt. 2   oraz art. 14 ust. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty /t.j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm./ oraz 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm./, po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały Nr XXXX/384/10 Rady Miejskiej w   Wilamowicach z   dnia 30 września 2010 roku w   sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących ich działalności   Rada Miejska w   Wilamowicach, uchwala:  

§   1.  

W Uchwale Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w   Wilamowicach z   dnia 16 marca 2011 r. w   sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice, po § 4   dodaje się § 4a w   następującym brzmieniu: " § 4a W   przypadku dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Wilamowice, a   uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilamowice, nie stosuje się postanowień § 4   ".  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.  

§   3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy w   Wilamowicach oraz w   miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   Nycz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »