| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/153/2012 Rada Gminy Miedźna

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt.9, art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 2   pkt. 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art.   11 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz. U. z   1997 r. Nr 85, poz. 539 z   późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej ((t. j. Dz. U. z   2012 r. Nr 406)po przeprowadzonych konsultacjach społecznych z   organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami  

Rada Gminy Miedźna uchwala  

§   1.   W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w   Miedźnej z/s w   Grzawie, stanowiącym załącznik do uchwały nr XII/85/2011 Rady Gminy Miedźna z   dnia 20 września 2011 r. w   sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w   Miedźnej z/s w   Grzawie wprowadza się następujące zmiany:  

1)   §12 ust. 1   i 2, otrzymują następujące brzmienie:  

1.   Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w   ramach posiadanych środków oraz w   oparciu o   plan finansowy, kierując się zasadą efektywności, celowości i   rzetelności ich wykorzystania. .

2.   Źródłami finansowania Biblioteki są przychody z   prowadzonej działalności, przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i   celowe z   jednostek samorządu terytorialnego i   budżetu państwa, środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna  


mgr inż.   Stanisław   Karbowy

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »