| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/153/2012 Rada Gminy Miedźna

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt.9, art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 2   pkt. 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art.   11 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz. U. z   1997 r. Nr 85, poz. 539 z   późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej ((t. j. Dz. U. z   2012 r. Nr 406)po przeprowadzonych konsultacjach społecznych z   organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami  

Rada Gminy Miedźna uchwala  

§   1.   W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w   Miedźnej z/s w   Grzawie, stanowiącym załącznik do uchwały nr XII/85/2011 Rady Gminy Miedźna z   dnia 20 września 2011 r. w   sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w   Miedźnej z/s w   Grzawie wprowadza się następujące zmiany:  

1)   §12 ust. 1   i 2, otrzymują następujące brzmienie:  

1.   Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w   ramach posiadanych środków oraz w   oparciu o   plan finansowy, kierując się zasadą efektywności, celowości i   rzetelności ich wykorzystania. .

2.   Źródłami finansowania Biblioteki są przychody z   prowadzonej działalności, przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i   celowe z   jednostek samorządu terytorialnego i   budżetu państwa, środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna  


mgr inż.   Stanisław   Karbowy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »