| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/228/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/197/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 6   i 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z   2006 roku Dz. U. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 31 stycznia 2005 roku w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 22, poz. 181 z   późniejszymi zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej, Radę Oświatową oraz w   uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli  

Rada Gminy Pawłowice  
uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr XVI/197/2012 Rady Gminy Pawłowice z   dnia 27 marca 2012 r. w   sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 5   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

Przyznany dodatek motywacyjny wynosi od 3% do 35% stawki  

2)   w § 6   ust. 2   wykreśla się zdanie: 2. Przy przyznaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektora bierze się pod uwagę.  

Zmienia się numerację pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 na. 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§   3.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od  01.09.2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Franciszek   Dziendziel

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »