| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/228/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/197/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 6   i 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z   2006 roku Dz. U. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 31 stycznia 2005 roku w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 22, poz. 181 z   późniejszymi zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej, Radę Oświatową oraz w   uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli  

Rada Gminy Pawłowice  
uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr XVI/197/2012 Rady Gminy Pawłowice z   dnia 27 marca 2012 r. w   sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 5   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

Przyznany dodatek motywacyjny wynosi od 3% do 35% stawki  

2)   w § 6   ust. 2   wykreśla się zdanie: 2. Przy przyznaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektora bierze się pod uwagę.  

Zmienia się numerację pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 na. 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§   3.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od  01.09.2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Franciszek   Dziendziel

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »