| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/431/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/98/11 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Tychy

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1, w   związku z   art. 7   ust. 1   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 5   ust. 5, art. 6   ust. 1   pkt 1,2 i   4, art. 14 ust. 5   pkt 1   oraz art. 14 ust. 7   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i   Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych  

Rada Miasta Tychy uchwala:  

§   1  

Zmienia się Uchwałę nr VII/98/11 Rady Miasta Tychy z   dnia 28 kwietnia 2011 r. w   ten sposób, że:  

1)   §2 ust. 1   otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

Opłata, o   której mowa w   § 1   wynosi 2,20 zł za każdą godzinę pobytu dziecka wykraczającą poza 5-godzinny czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z   zastrzeżeniem ust. 2   i 3., ;

2)   §2 ust. 2   otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

W przypadku gdy do przedszkoli w   danym roku szkolnym uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z   jednej rodziny, opłata określona w   ust. 1   za drugie i   każde następne dziecko wynosi 1,20   zł., ;

3)   po §2 dodaje się §2a w   brzmieniu:  

Przepisy §1 i   2 stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych w   szkołach podstawowych. .

§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.  

§   3  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą od 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Rzeszotarski

Business Development Manager & UC Specialist, Jabra

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »