| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/228/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z   2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z   późn. zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i   przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami społecznymi i   pozarządowymi  

Rada Miejska w   Kuźni Raciborskiej  

uchwala:  

§   1.   Ustala się plan sieci prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska publicznych szkół podstawowych oraz określa się granice ich obwodów w   brzmieniu określonym w   załączniku nr   1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.  

§   3.   Traci moc Uchwała nr VI/35/99 Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej z   dnia 9.   03. 1999 r. w   sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej  


mgr inż.   Manfred   Wrona

 


Załącznik Nr 1

Do uchwały nr XIX/228/2012        

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28 czerwca 2012r.

 

 

Plan sieci oraz granice obwodów szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska

 

 

Lp

 

Nazwa i adres placówki

 

 

Granice obwodu:

1.

Szkoła Podstawowa

im. Jana Wawrzynka

w Kuźni Raciborskiej

ul. Piaskowa 28

47-420 Kuźnia Raciborska

1.       Jednostka pomocnicza „Stara Kuźnia”;

2.       Jednostka pomocnicza „Osiedle nr 1”;

3.       Sołectwo Siedliska;

4.       Sołectwo Turze;

5.       Sołectwo Budziska;

6.       Sołectwo Ruda.

2.

Szkoła Podstawowa

im. Jana III Sobieskiego

w Rudach

ul. Rogera 2

47-430 Rudy

1.       Sołectwo Rudy;

2.       Sołectwo Ruda Kozielska;

3.       Sołectwo Jankowice.

 

 

 

 


Uzasadnienie

 

1.       Zmiana Uchwały nr VI/35/99 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 9.   03. 1999 r. w   sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska dotyczy zmiany adresu, a dokładnie zmiany ulicy Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej z ul. Arki Bożka 9 na ul.   Piaskową 28.

2.       Uchwała uwzględnia zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w   Kuźni Raciborskiej dokonane w związku z likwidacją szkół podstawowych w Turzu i   w   Budziskach:

1)       Na mocy Uchwały Nr XIX/181/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 13. 12. 2007 r. w sprawie likwidacji szkoły w Turzu, do obwodu Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej dołączono sołectwo Turze;

2)       Na mocy Uchwały Nr XX/191/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21. 12. 2007 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Budziskach,  do obwodu Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej dołączono sołectwo Ruda i sołectwo Budziska.

3.       W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej będzie uczyło się 300 uczniów w 15 oddziałach (średnio 20 uczniów w oddziale), a w Gimnazjum 130 uczniów w 6 oddziałach ( średnio 22 uczniów w oddziale). Razem będzie uczyło się 430 uczniów w 21 oddziałach. W 2014 roku liczba oddziałów, w związku z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich, wzrośnie o 2 - 3 oddziały.

4.       Budynki w/w szkół oddalone są od siebie o 600m. Szkoła przy ul Piaskowej 28 posiada 24 sale dydaktyczne, bibliotekę, centrum multimedialne, stołówkę, świetlicę, gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet pedagoga, sklepik i liczne pomieszczenia na potrzeby administracji oraz odnowioną po modernizacji halę sportową z zapleczem sanitarnym i   widownią na 240 osób. Budynek szkoły położony jest blisko terenów leśnych w bliskiej odległości dużego osiedla mieszkaniowego, na posesji zajmującej blisko 3 ha.

5.       Obecnie w budynku szkolnym przy ul. Piaskowej 28 prowadzony jest remont w celu przystosowania obiektu do organizacji pracy dwóch odrębnych szkół, malowane są wszystkie pomieszczenia oraz wymienia się w nich podłogi. Obok budynku szkoły w   roku 2012 zostanie wybudowane boisko sportowe „Orlik”, na które Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie.

6.       Organizacja dwóch szkół w jednym obiekcie pozwoli na sprawne zarządzanie zasobami oraz efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na zadania oświatowe w celu uzyskania wysokiej jakości nauczania w Gminie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »