| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/502/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie nadania nazwy placom położonym na terenie miasta Katowice "Pętla na Łącznej" oraz "Pętla Tysiąclecie"

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 w   związku z   art. 6   i 7   ust. 1   pkt 2   oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w   trybie art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz.U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536).  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   1.   Nadać nazwę "Pętla na Łącznej" placowi obejmującemu teren pętli tramwajowej w   dzielnicy Zawodzie.  

2.   Plac, o   którym mowa w   ust. 1, położony jest na działkach nr 210/3 i   211/1 karta mapy 44 obręb Bogucice-Zawodzie, nr 1018/3 i   1021/3 karta mapy 4   obręb Roździeń, będących własnością Skarbu Państwa w   użytkowaniu wieczystym osoby prawnej oraz na działkach nr 769/41, 1085/40, 1087/40 i   1089/41 karta mapy 1   obręb Mysłowice Las, będących własnością Skarbu Państwa w   użytkowaniu wieczystym osoby prawnej w   likwidacji. Jego położenie ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Nadać nazwę "Pętla Tysiąclecie" placowi obejmującemu teren pętli autobusowej, położonej w   ciągu ul.Tysiąclecia na Osiedlu Tysiąclecia.  

2.   Plac, o   którym mowa w   ust. 1, położony jest na działce nr 16 karta mapy 18 obręb Tysiąclecie będącej własnością Miasta Katowice na prawach powiatu. Jego położenie ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 


Załącznik nr 1   do Uchwały Nr XXIII/502/12  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 30 maja 2012   r.  
 

PĘTLA NA ŁĄCZNEJ  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIII/502/12    
Rady Miasta Katowice    
z dnia 30 maja 2012 r.  
 

PĘTLA TYSIĄCLECIE  

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »