| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 246/XXI/2012 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec służebnościami przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit a, art 40 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym/ Dz. U. Z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 13 ust. 1   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. Z   2010 roku Nr 102, poz. 651, ze zm./ w   związku z   art. 3051 ustawy z   dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Z   1964r., Nr 16, poz 93 ze zm.) Rada Miejska w   Lublińcu uchwala co następuje:  

§   1.   Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do obciążenia nieruchomości będących w   użytkowaniu wieczystym lub stanowiących własność Gminy Lubliniec służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców, którzy zamierzają wybudować lub których własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należące do części składowych nieruchomości.  

§   2.   Ustanawiana służebność przesyłu winna:  

1.   Zapewnić prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości obciążonej oraz nieruchomości sąsiednich, a   w szczególności ich prawidłowe zagospodarowanie.  

2.   W jak najmniejszym stopniu utrudniać korzystanie z   nieruchomości obciążonej poprzez wykorzystanie istniejącego na nieruchomości układu komunikacyjnego oraz poprzez jej ustanowienie w   miarę możliwości wzdłuż granic nieruchomości.  

3.   Zapewnić możliwość realizacji i   eksploatacji urządzeń określonych w   §1 niniejszej uchwały.  

§   3.   Obciążanie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec- na wniosek przedsiębiorców, o   których mowa w   § 1   następuje za wynagrodzeniem.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca, który składa Radzie Miejskiej raz na pół roku sprawozdanie z   jej wykonania.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »