| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/134/2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   zw. z   art. 14 ust. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (j. t. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) po przeprowadzonych konsultacjach  

Rada Gminy Pietrowice Wielkie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Gmina zapewnia w   prowadzonych przedszkolach publicznych bezpłatne nauczanie, wychowanie  
i opiekę w   wymiarze nie przekraczającym 5   godzin dziennie.  

§   2.   1.   Za przekroczoną liczbę godzin wymienioną w   § 1   w danym dniu ustala się opłatę w   wysokości 1,50 zł za każdą godzinę zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, jednak nie więcej niż 3   zł dziennie.  

2.   Za jednoczesny pobyt w   przedszkolu drugiego dziecka z   rodziny opłata wynosi 0,80 zł za każdą godzinę zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, jednak nie więcej niż 1,60 zł dziennie.  

3.   W przypadku jednoczesnego pobytu trzeciego i   kolejnych dzieci z   rodziny w   tym samym przedszkolu opłata wynosi 0,10 zł. za każdą godzinę zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, jednak nie więcej niż 0,20 zł dziennie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr XXXIX/401/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z   dnia 5   listopada 2010 r.  
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe w   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 19, poz. 375 ).  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązu jącą od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy  


Piotr   Bajak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »