| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/134/2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   zw. z   art. 14 ust. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (j. t. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) po przeprowadzonych konsultacjach  

Rada Gminy Pietrowice Wielkie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Gmina zapewnia w   prowadzonych przedszkolach publicznych bezpłatne nauczanie, wychowanie  
i opiekę w   wymiarze nie przekraczającym 5   godzin dziennie.  

§   2.   1.   Za przekroczoną liczbę godzin wymienioną w   § 1   w danym dniu ustala się opłatę w   wysokości 1,50 zł za każdą godzinę zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, jednak nie więcej niż 3   zł dziennie.  

2.   Za jednoczesny pobyt w   przedszkolu drugiego dziecka z   rodziny opłata wynosi 0,80 zł za każdą godzinę zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, jednak nie więcej niż 1,60 zł dziennie.  

3.   W przypadku jednoczesnego pobytu trzeciego i   kolejnych dzieci z   rodziny w   tym samym przedszkolu opłata wynosi 0,10 zł. za każdą godzinę zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, jednak nie więcej niż 0,20 zł dziennie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr XXXIX/401/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z   dnia 5   listopada 2010 r.  
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe w   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 19, poz. 375 ).  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązu jącą od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy  


Piotr   Bajak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »