| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Gminy Mstów

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z   2001r. zm. z   2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 , Nr 214 poz. 1806  z   2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ) oraz art.17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 6   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z   2009r.z późn. zmianami ).  

Rada Gminy Mstów  
uchwala :  

§   1.  


Zmianę w   szczegółowych zasadach przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Zmienia się w   § 2   Uchwały Nr XXIII / 231 /2005 Rady Gminy w   Mstowie z   dnia 31 sierpnia 2005 roku  
tabelę odpłatności dotyczącej wysokości odpłatności liczonej od kosztu usługi w   procentach.  

 


Dochód na osobę wg kryterium dochodowego ustalonego na podst. art. 8  
ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej – w   procentach  
 


Wysokość odpłatności liczona  
od kosztu usługi w   procentach  
 

osób samotnie  
gospodarujących  
 

osób  
w rodzinie  

do 100 %  
101 % - 200 %  
201 % - 300 %  
301 % - 400 %  
401 % - 500 %  
501 % - 600 %  
powyżej 600 %  
 

nieodpłatnie  
nieodpłatnie  
5 % - 10 %  
10 % - 20 %  
20 % - 30 %  
30 % - 50 %  
50 % - 100 %  
 

nieodpłatnie  
1 % - 5   %  
5 % - 15 %  
15 % - 20 %  
20 % - 50 %  
5   0 % - 100 %  
100 %  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Mstowie.  

§   3.  


Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »