| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Istebna

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7   pkt 2   w związku z   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)  

Rada Gminy Istebna  
uchwala, co następuje  

§   1.   1.   Dyrektorom i   wicedyrektorom szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego i   przedszkola prowadzonych przez gminę Istebna obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych do wysokości określonej poniżej:  

 

Stanowisko kierownicze:  

Obowiązkowy obniżony tygodniowy wymiar godzin:  


Dyrektor przedszkola liczącego:  

- 1   oddział  

-  16  godzin  

- 2   oddziały  

-  14 godzin  


Dyrektor szkoły/zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego:  

-  do 7   oddziałów  

- 9   godzin  

-  od 8   -  14  oddziałów  

- 5   godzin  

-  od 15  -  20  oddziałów  

- 2   godziny  


Wicedyrektor szkoły/zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego:  

-  od 12  -  14  oddziałów  

- 9   godzin  

-  od 15  -  20  oddziałów  

- 4   godziny  

§   2.   Traci  moc  uchwała  Nr  XII/113/2008  Rady  Gminy   Istebna z   dnia  14  lutego  2008 r. w   sprawie   zasad udzielania i   rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla  nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w   przedszkolu i   szkołach prowadzonych przez gminę Istebna.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.  

§   4.   Uchwała podlega  ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Gazur

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »