| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII.86.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. "g" ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j.   Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   póź. zm.), art. 9   oraz art. 12  ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 r. o   gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z   2011 r., Nr 45, poz. 236)  oraz Ustawy z   dnia 30 sierpnia 1996 r. o   komercjalizacji i   prywatyzacji (t.j. Dz.U. z   2002 r., Nr 171, poz. 1397 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój  

uchwala:  

§   1.   Określa się następujące zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania i   nabywania udziałów i   akcji w   spółkach prawa handlowego.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale mowa o:  

1.   spółce - należy przez to rozumieć spółkę z   ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną,  

2.   udziałach – należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Miasta Jastrzębie-Zdrój w   spółce,  

3.   Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Jastrzębie-Zdrój,  

4.   Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

§   3.   1.   Prezydent wnosi do spółek, w   zamian za obejmowane udziały wkłady pieniężne, w   ramach kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie Miasta na dany rok budżetowy.  

2.   Prezydent wnosi do spółek, w   zamian za obejmowany udziały wkłady niepieniężne (aporty).  

3.   Miasto może w   szczególności obejmować i   nabywać udziały w   spółkach już istniejących, do   których przystępuje oraz w   spółkach tworzonych przez Miasto.  

4.   Przed nabyciem od osób trzecich już istniejących udziałów w   spółkach dokonuje się analizy mającej na   celu ustalenie wartości udziałów.  

5.   O wniesieniu udziałów do spółki, a   także o   nabyciu udziałów decyduje Prezydent.  

§   4.   1.   Prezydent postanawia o   przedstawieniu udziałów do umorzenia w   trybie obniżenia kapitału zakładowego w   spółkach.  

2.   Umorzenie udziałów następuje zgodnie z   przepisami Kodeksu spółek handlowych.  

§   5.   1.   Prezydent postanawia o   zbyciu udziałów oraz dokonuje wyboru trybu ich zbycia.  

2.   Zbycie udziałów następuje w   jednym z   publicznych trybów przewidzianych w   powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

3.   Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w   spółkach, dokonuje się analizy mającej na celu co najmniej oszacowanie wartości rynkowej spółki i   jednego jej udziału.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


mgr   Damian   Gałuszka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kłosowski

Prawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »