| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 23.160.2012 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz.U. z   2012 r. poz.391), w   związku z   art. 4   ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz.1172 ze zm.).  

Rada Miasta Rydułtowy  
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  
zgodnie z   uchwałą Nr XLIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  

2) posiadać specjalistyczne, atestowane środki oraz urządzenia przeznaczone do chwytania i   obezwładniania oraz transportu bezdomnych zwierząt,  

3) dysponować sprawnym technicznie pojazdem specjalistycznym do przewozu wyłapywanych zwierząt i   prowadzenia działalności w   zakresie ochrony zwierząt, zapewniającym ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych,  

4) zapewnić w   razie potrzeby pomoc lekarsko - weterynaryjną,  

5) dysponować odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrą w   liczbie gwarantującej wysoki poziom świadczonych usług,  

6) posiadać umowę z   podmiotem prowadzącym działalność w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.  

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie powyższych wymagań odpowiednimi dokumentami.  

§   2.  

1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność,  

3) posiadać specjalistyczne, atestowane środki oraz urządzenia przeznaczone do chwytania i   obezwładniania oraz transportu bezdomnych zwierząt,  

4) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 243, poz.1623 z   późn. zm.),  

5) zapewnić stałą opiekę weterynaryjną,  

6) prowadzić przedmiotową działalność w   miejscu ogrodzonym,  

7) posiadać zadaszony obiekt, z   odpowiednio wydzielonymi boksami, w   których bezdomne zwierzęta będą przebywać,  

8) prowadzić ww. działalność w   sposób zgodny z   wymaganiami weterynaryjnymi dotyczącymi prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

9) dysponować odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrą w   liczbie gwarantującej wysoki poziom świadczonych usług,  

10) posiadać umowę z   podmiotem prowadzącym działalność w   zakresie utylizacji zwłok zwierzęcych,  

11) prowadzić ewidencję świadczonych usług.  

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie powyższych wymagań odpowiednimi dokumentami.  

§   3.  

1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części powinien spełniać następujące wymagania:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie prowadzenia grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części,  

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,  

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 243, poz.1623 z   późn. zm.),  

4) prowadzić przedmiotową działalność w   miejscu ogrodzonym,  

5) posiadać urządzenia i   środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i   ich części lub posiadać urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i   ich części,  

6) lokalizacja grzebowiska w   zakresie parametrów technicznych powinna odpowiadać dogodnym warunkom geologicznym, w   sposób wykluczający możliwość wywierania szkodliwego wpływu na otoczenie, w   szczególności nie może stwarzać zagrożenia zanieczyszczenia gruntu i   ujęć wody podziemnej,  

7) urządzenia i   środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i   ich części powinny spełniać warunki sanitarno - higieniczne oraz obowiązujące standardy emisyjne,  

8) posiadać środki do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i   ich części przed zagrzebaniem,  

9) posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych i   ich części,  

10) posiadać umowę zapewniającą odbiór i   utylizację odpadów powstających w   wyniku prowadzonej działalności,  

11) posiadać umowę z   podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych lub dysponować pojazdem uprawnionym do transportu zwłok zwierzęcych i   ich części,  

12) dysponować odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrą w   liczbie gwarantującej wysoki poziom świadczonych usług,  

13) zapewnić nadzór weterynaryjny,  

14) prowadzić ewidencję świadczonych usług.  

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie powyższych wymagań odpowiednimi dokumentami.  


§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »