| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 23.160.2012 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz.U. z   2012 r. poz.391), w   związku z   art. 4   ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz.1172 ze zm.).  

Rada Miasta Rydułtowy  
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  
zgodnie z   uchwałą Nr XLIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  

2) posiadać specjalistyczne, atestowane środki oraz urządzenia przeznaczone do chwytania i   obezwładniania oraz transportu bezdomnych zwierząt,  

3) dysponować sprawnym technicznie pojazdem specjalistycznym do przewozu wyłapywanych zwierząt i   prowadzenia działalności w   zakresie ochrony zwierząt, zapewniającym ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych,  

4) zapewnić w   razie potrzeby pomoc lekarsko - weterynaryjną,  

5) dysponować odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrą w   liczbie gwarantującej wysoki poziom świadczonych usług,  

6) posiadać umowę z   podmiotem prowadzącym działalność w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.  

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie powyższych wymagań odpowiednimi dokumentami.  

§   2.  

1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność,  

3) posiadać specjalistyczne, atestowane środki oraz urządzenia przeznaczone do chwytania i   obezwładniania oraz transportu bezdomnych zwierząt,  

4) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 243, poz.1623 z   późn. zm.),  

5) zapewnić stałą opiekę weterynaryjną,  

6) prowadzić przedmiotową działalność w   miejscu ogrodzonym,  

7) posiadać zadaszony obiekt, z   odpowiednio wydzielonymi boksami, w   których bezdomne zwierzęta będą przebywać,  

8) prowadzić ww. działalność w   sposób zgodny z   wymaganiami weterynaryjnymi dotyczącymi prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

9) dysponować odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrą w   liczbie gwarantującej wysoki poziom świadczonych usług,  

10) posiadać umowę z   podmiotem prowadzącym działalność w   zakresie utylizacji zwłok zwierzęcych,  

11) prowadzić ewidencję świadczonych usług.  

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie powyższych wymagań odpowiednimi dokumentami.  

§   3.  

1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części powinien spełniać następujące wymagania:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie prowadzenia grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części,  

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,  

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 243, poz.1623 z   późn. zm.),  

4) prowadzić przedmiotową działalność w   miejscu ogrodzonym,  

5) posiadać urządzenia i   środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i   ich części lub posiadać urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i   ich części,  

6) lokalizacja grzebowiska w   zakresie parametrów technicznych powinna odpowiadać dogodnym warunkom geologicznym, w   sposób wykluczający możliwość wywierania szkodliwego wpływu na otoczenie, w   szczególności nie może stwarzać zagrożenia zanieczyszczenia gruntu i   ujęć wody podziemnej,  

7) urządzenia i   środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i   ich części powinny spełniać warunki sanitarno - higieniczne oraz obowiązujące standardy emisyjne,  

8) posiadać środki do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i   ich części przed zagrzebaniem,  

9) posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych i   ich części,  

10) posiadać umowę zapewniającą odbiór i   utylizację odpadów powstających w   wyniku prowadzonej działalności,  

11) posiadać umowę z   podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych lub dysponować pojazdem uprawnionym do transportu zwłok zwierzęcych i   ich części,  

12) dysponować odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrą w   liczbie gwarantującej wysoki poziom świadczonych usług,  

13) zapewnić nadzór weterynaryjny,  

14) prowadzić ewidencję świadczonych usług.  

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie powyższych wymagań odpowiednimi dokumentami.  


§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jeleń

Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »