| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.6.32.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 7   ust. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 21 marca 1985r. o   drogach publicznych (tj. Dz. U. Z   2007 Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.), po konsultacjach przeprowadzonych zgodnie z   uchwałą  
Nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z   dnia 20 maja 2010r. w   sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i   po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Rybnickiego  

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY  
RADA GMINY GASZOWICE  
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:  

§   1.   Następujące drogi położone na terenie Gminy Gaszowice zalicza się do kategorii dróg gminnych:  

1.   ul. Nowa w   sołectwie Szczerbice – długość 0,225 km  

2.   ul. Cmentarna w   sołectwie Szczerbice – długość 0,676 km  

3.   ul. Ks. Alberta Büchlera w   sołectwie Szczerbice – długość 0,358 km  

4.   ul. Rybnicka (boczna 1) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,187 km  

5.   ul. Rybnicka (boczna 2) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,239 km  

6.   ul. Rybnicka (boczna 4) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,269 km  

7.   ul. Rybnicka (boczna 5) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,277 km  

8.   ul. Rybnicka (boczna 6) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,277 km  

9.   ul. Żytnia w   sołectwie Piece – długość 0,702 km  

10.   ul. Wiejska (boczna 1) w   sołectwie Gaszowice – długość 0,770 km  

11.   ul. Wiejska (boczna 3) w   sołectwie Gaszowice – długość 0,641 km  

12.   ul. Wolności (boczna 1) w   sołectwie Łuków Śl. - długość 0,223 km  

13.   ul. Wolności (boczna 2) w   sołectwie Łuków Śl. - długość 0,188 km  

§   2.   Szczegółowe położenie i   przebieg dróg wymienionych w   § 1   jest określony w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega również publikacji w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Piotr   Górecki

 


Załącznik do Uchwały Nr OG-BR.0007.6.32.2012    
Rady Gminy Gaszowice    
z dnia 28 czerwca 2012 r.  
 

infoRgrafika


ul. Cmentarna w   sołectwie Szczerbice – długość 0,676 km  

infoRgrafika

infoRgrafika

   


ul. Ks. Alberta Büchlera w   sołectwie Szczerbice – długość 0,358 km  

infoRgrafika

   


ul. Rybnicka (boczna 1) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,187 km  

infoRgrafika

   

ul. Rybnicka (boczna 2) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,239 km  

infoRgrafika

   

ul. Rybnicka (boczna 4) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,269 km  

infoRgrafika

   

ul. Rybnicka (boczna 5) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,277 km  

infoRgrafika

   

ul. Rybnicka (boczna 6) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,277 km  

infoRgrafika

   

ul. Żytnia w   sołectwie Piece – długość 0,702 km  

infoRgrafika

   

infoRgrafika

   

ul. Wiejska (boczna 1) w   sołectwie Gaszowice – długość 0,770 km  

infoRgrafika

   

ul. Wiejska (boczna 3) w   sołectwie Gaszowice – długość 0,641 km  

infoRgrafika

   

infoRgrafika

   


ul. Wolności (boczna 1) w   sołectwie Łuków Śl. - długość 0,223 km  

infoRgrafika

   

ul. Wolności (boczna 2) w   sołectwie Łuków Śl. - długość 0,188 km  

infoRgrafika

   

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »