| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.6.32.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 7   ust. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 21 marca 1985r. o   drogach publicznych (tj. Dz. U. Z   2007 Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.), po konsultacjach przeprowadzonych zgodnie z   uchwałą  
Nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z   dnia 20 maja 2010r. w   sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i   po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Rybnickiego  

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY  
RADA GMINY GASZOWICE  
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:  

§   1.   Następujące drogi położone na terenie Gminy Gaszowice zalicza się do kategorii dróg gminnych:  

1.   ul. Nowa w   sołectwie Szczerbice – długość 0,225 km  

2.   ul. Cmentarna w   sołectwie Szczerbice – długość 0,676 km  

3.   ul. Ks. Alberta Büchlera w   sołectwie Szczerbice – długość 0,358 km  

4.   ul. Rybnicka (boczna 1) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,187 km  

5.   ul. Rybnicka (boczna 2) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,239 km  

6.   ul. Rybnicka (boczna 4) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,269 km  

7.   ul. Rybnicka (boczna 5) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,277 km  

8.   ul. Rybnicka (boczna 6) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,277 km  

9.   ul. Żytnia w   sołectwie Piece – długość 0,702 km  

10.   ul. Wiejska (boczna 1) w   sołectwie Gaszowice – długość 0,770 km  

11.   ul. Wiejska (boczna 3) w   sołectwie Gaszowice – długość 0,641 km  

12.   ul. Wolności (boczna 1) w   sołectwie Łuków Śl. - długość 0,223 km  

13.   ul. Wolności (boczna 2) w   sołectwie Łuków Śl. - długość 0,188 km  

§   2.   Szczegółowe położenie i   przebieg dróg wymienionych w   § 1   jest określony w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega również publikacji w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Piotr   Górecki

 


Załącznik do Uchwały Nr OG-BR.0007.6.32.2012    
Rady Gminy Gaszowice    
z dnia 28 czerwca 2012 r.  
 

infoRgrafika


ul. Cmentarna w   sołectwie Szczerbice – długość 0,676 km  

infoRgrafika

infoRgrafika

   


ul. Ks. Alberta Büchlera w   sołectwie Szczerbice – długość 0,358 km  

infoRgrafika

   


ul. Rybnicka (boczna 1) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,187 km  

infoRgrafika

   

ul. Rybnicka (boczna 2) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,239 km  

infoRgrafika

   

ul. Rybnicka (boczna 4) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,269 km  

infoRgrafika

   

ul. Rybnicka (boczna 5) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,277 km  

infoRgrafika

   

ul. Rybnicka (boczna 6) w   sołectwie Szczerbice – długość 0,277 km  

infoRgrafika

   

ul. Żytnia w   sołectwie Piece – długość 0,702 km  

infoRgrafika

   

infoRgrafika

   

ul. Wiejska (boczna 1) w   sołectwie Gaszowice – długość 0,770 km  

infoRgrafika

   

ul. Wiejska (boczna 3) w   sołectwie Gaszowice – długość 0,641 km  

infoRgrafika

   

infoRgrafika

   


ul. Wolności (boczna 1) w   sołectwie Łuków Śl. - długość 0,223 km  

infoRgrafika

   

ul. Wolności (boczna 2) w   sołectwie Łuków Śl. - długość 0,188 km  

infoRgrafika

   

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »