| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.6.33.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gaszowice Nr OG-BR.0007.3.9.2012 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gaszowicach

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 9   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. z   2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z   późn. zm.), po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z   uchwałą Rady Gminy Gaszowice nr L/244/10 z   dnia 20 maja 2010r. w   sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY  
RADA GMINY GASZOWICE  
uchwala, co następuje:  

§   1.   W załączniku do uchwały Rady Gminy Gaszowice Nr OG-BR.0007.3.9.2012 z   dnia 29 marca 2012r. w   sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i   Przedszkoli w   Gaszowicach w   § 6   ust. 1   skreśla się: pkt 5, pkt 7   - 9, pkt 14.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Uchwałę niniejszą ogłasza się poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy oraz publikuje w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Piotr   Górecki


Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne ze względu na unormowania ustawowe regulujące zmieniane zapisy statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i   Przedszkoli w   Gaszowicach.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »