| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 18.143.2012 Rady Gminy Panki

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Panki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1 oraz art. 22 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym                      (t.j. Dz.U. z   2001 roku Nr 142,poz.1591;zpóźn.zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie.  

Rada Gminy Panki  
u c h w   a l a   :  

§   1.   W statucie Gminy Panki uchwalonym Uchwałą Nr VI/47/2003 Rady Gminy Panki z   dnia  25 czerwca 2003 roku w   sprawie uchwalenia Statutu Gminy Panki (Dz.Urz. Województwa Śląskiego  Nr 82, poz.2209) zm. Uchwałą Nr XXIV/170/05 Rady Gminy Panki z   dnia  30 grudnia 2005 roku w   sprawie zmiany Statutu Gminy Panki (Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 20, poz.2076) zm. Uchwałą Nr XXI/143/09 Rady Gminy Panki z   dnia 23 lutego 2009 roku w   sprawie zmiany Statutu Gminy Panki (Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 64, poz.4603)  zm. Uchwałą Nr XXII/157/09 Rady Gminy Panki z   dnia 30 marca 2009 roku w   sprawie zmiany Statutu Gminy Panki (Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 95, poz.2153) wprowadza się następujące zmiany :  

1)   w  § 16 skreśla się ust. 2,  

2)   w § 16 ust.1 dodaje się pkt 3   w brzmieniu :  

16.1.3) Komisja Oświaty , Kultury i   Sportu, ;

3)   w § 52 ust. 2   otrzymuje brzmienie „ 2. Przebieg sesji rejestruje się i   przechowuje  przez okres 4   lat”,  

4)   skreśla się § 127.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Panki  


mgr inż.   Dominik   Mirek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »