| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 18.143.2012 Rady Gminy Panki

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Panki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1 oraz art. 22 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym                      (t.j. Dz.U. z   2001 roku Nr 142,poz.1591;zpóźn.zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie.  

Rada Gminy Panki  
u c h w   a l a   :  

§   1.   W statucie Gminy Panki uchwalonym Uchwałą Nr VI/47/2003 Rady Gminy Panki z   dnia  25 czerwca 2003 roku w   sprawie uchwalenia Statutu Gminy Panki (Dz.Urz. Województwa Śląskiego  Nr 82, poz.2209) zm. Uchwałą Nr XXIV/170/05 Rady Gminy Panki z   dnia  30 grudnia 2005 roku w   sprawie zmiany Statutu Gminy Panki (Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 20, poz.2076) zm. Uchwałą Nr XXI/143/09 Rady Gminy Panki z   dnia 23 lutego 2009 roku w   sprawie zmiany Statutu Gminy Panki (Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 64, poz.4603)  zm. Uchwałą Nr XXII/157/09 Rady Gminy Panki z   dnia 30 marca 2009 roku w   sprawie zmiany Statutu Gminy Panki (Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 95, poz.2153) wprowadza się następujące zmiany :  

1)   w  § 16 skreśla się ust. 2,  

2)   w § 16 ust.1 dodaje się pkt 3   w brzmieniu :  

16.1.3) Komisja Oświaty , Kultury i   Sportu, ;

3)   w § 52 ust. 2   otrzymuje brzmienie „ 2. Przebieg sesji rejestruje się i   przechowuje  przez okres 4   lat”,  

4)   skreśla się § 127.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Panki  


mgr inż.   Dominik   Mirek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »