| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/161/2012 Rady Gminy Porąbka

z dnia 11 czerwca 2012r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art.7 ust. 1   pkt.1 i   art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (t.j- Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i   art. 40 ust.1, art.44 ust.1, 2   oraz art.45 ust.1 ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody (t. j.- Dz.U. z   2009 r. Nr 151, poz.1220 ze zm.)  

Rada Gminy Porąbka  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Ustanawia sie pomnikiem przyrody drzewo gatunku dąb o   obwodzie 356 cm rosnący na działce ewidencyjnej nr 1897/4 w   Porąbce, stanowiącej własność Gminy Porąbka.  

2.   Drzewo opisane w   punkcie 1   podlega ochronie w   celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i   krajobrazowej.  

3.   Pomnikowi przyrody opisanemu w   punkcie 1   nadaje się nazwę "Dąb Wolności".  

§   2.  

W odniesieniu do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:  

1.   niszczenia, uszkadzania lub przekształcania;  

2.   uszkadzania i   zanieczyszczania gleby;  

3.   dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej     gospodarce rolnej ;  

4.   zmiany sposobu użytkowania ziemi;  

5.   umieszczania tablic reklamowych.  

§   3.  

Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Gminy Porąbka.                                

§   4.  

              Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                                                                                                                                

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Grzegorz   Filarski

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »