| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/161/2012 Rady Gminy Porąbka

z dnia 11 czerwca 2012r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art.7 ust. 1   pkt.1 i   art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (t.j- Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i   art. 40 ust.1, art.44 ust.1, 2   oraz art.45 ust.1 ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody (t. j.- Dz.U. z   2009 r. Nr 151, poz.1220 ze zm.)  

Rada Gminy Porąbka  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Ustanawia sie pomnikiem przyrody drzewo gatunku dąb o   obwodzie 356 cm rosnący na działce ewidencyjnej nr 1897/4 w   Porąbce, stanowiącej własność Gminy Porąbka.  

2.   Drzewo opisane w   punkcie 1   podlega ochronie w   celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i   krajobrazowej.  

3.   Pomnikowi przyrody opisanemu w   punkcie 1   nadaje się nazwę "Dąb Wolności".  

§   2.  

W odniesieniu do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:  

1.   niszczenia, uszkadzania lub przekształcania;  

2.   uszkadzania i   zanieczyszczania gleby;  

3.   dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej     gospodarce rolnej ;  

4.   zmiany sposobu użytkowania ziemi;  

5.   umieszczania tablic reklamowych.  

§   3.  

Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Gminy Porąbka.                                

§   4.  

              Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                                                                                                                                

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Grzegorz   Filarski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »