| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.303.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 27 lipca 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr/96/12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Widzówek

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały nr /96/12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Widzówek w części określonej w § 1 ust. 6 - jako sprzecznej z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

Uzasadnienie

W dniu 20 czerwca 2012r. Rada Gminy Kruszyna powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym podjęła uchwałę nr XVI/96/12 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Widzówek. W § 1 ust. 6 przedmiotowej uchwały Rada Gminy Kruszyna postanowiła, że drodze wewnętrznej, stanowiącej działkę nr 417, położonej w obrębie geodezyjnym Widzówek nadaje sie nazwę "ul. Słoneczna".

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników. Natomiast przepis art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których zlokalizowana jest droga wewnętrzna, by podjąć uchwałę w sprawie nadania jej nazwy.

Jak wynika z uzyskanych przez organ nadzoru wyjaśnień Wójta Gminy Kruszyna (pismo nr RG.0007.4.2012 z dnia 18 lipca 2012r.) Rada Gminy przed nadaniem nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 417 (§ 1 ust. 6 uchwały) nie uzyskała pisemnej zgody właściciela terenu.W związku z tym należy uznać, iż rada gmina nie spełniła obowiązku ciążącego na niej na mocy przepisu art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych. Odnosząc się do tego obowiązku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach argumentuje: "zastrzeżenie to jest oczywiste ze względu na potrzebę ochrony uprawnień właścicieli gruntów i wynika z niego, że samodzielne rozstrzygnięcie przez radę gminy o nadaniu nazwy drogom przebiegającym po gruntach należących do podmiotów trzecich nie jest możliwe" (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/Gl 692/10, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały we wskazanej części należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Gminy Kruszyna

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Piekarczyk

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »