| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 248/12 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 sierpnia 2012r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kochanowice w okręgu wyborczym nr 4

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) i   art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889 ), w   związku z   uchwałą Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 25 lipca 2012 r. w   sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:  

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnego Pani Lidii Koniecznej zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Kochanowice w   czteromandatowym okręgu wyborczym nr 4.  

§   2.   W okręgu, o   którym mowa w   § 1, będzie wybierany 1   radny.  

§   3.   Wybory zostaną przeprowadzone w   dniu 21 października 2012 r.  

§   4.   Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z   Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§   5.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


dr   Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 248/12
Wojewody Śląskiego
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

KALENDARZ WYBORCZY  

 

Termin wykonania czynności wyborczej*)  

Treść czynności  

1  

2  

do 17.08.2012 r.  

- podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kochanowice w   okręgu wyborczym nr 4,  

do 1.09.2012 r.  

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia, informacji o   granicach i   numerze okręgu wyborczego oraz o   wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w   Kochanowicach, - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Częstochowie o   utworzeniu komitetu wyborczego oraz o   zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w   okręgu nr 4, - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w   Kochanowicach,  

do 06.09.2011 r.  

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Częstochowie Gminnej Komisji Wyborczej w   Kochanowicach,  

do 21.09.2012 r. (do godziny 24 00 )  

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w   Kochanowicach list kandydatów na radnego w   okręgu wyborczym nr 4,  

do 28.09.2012 r.  

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3   w Kochanowicach,  

do 30.09.2012 r.  

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia, informacji o   numerze i   granicach obwodu głosowania oraz o   wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3,  

do 01.10.2012 r.  

- nadanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Kochanowicach numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego,  

do 06.10.2012 r.  

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w   Kochanowicach zawierającego numery list i   dane o   kandydatach na radnego zrejestrowanych w   okręgu wyborczym nr 4,  

do 7.10.2012 r.  

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Kochanowicach Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3   w Kochanowicach,  

do 7.10.2012 r.  

- sporządzenie spisów wyborców dla okręgu wyborczego nr 4   w Urzędzie Gminy w   Kochanowicach,  

do 11.10.2012 r.  

- składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,  

19.10.2012 r. o   godz.24 00

- zakończenie kampanii wyborczej,  

20.10.2012 r.  

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3   w Kochanowicach spisu wyborców,  

21.10.2012 r.   w godz.8:00–22:00  

- głosowanie  

*) Zgodnie z   art. 205 ust. 2   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011r. Nr 34, poz. 172) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »