| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 248/12 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 sierpnia 2012r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kochanowice w okręgu wyborczym nr 4

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) i   art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889 ), w   związku z   uchwałą Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 25 lipca 2012 r. w   sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:  

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnego Pani Lidii Koniecznej zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Kochanowice w   czteromandatowym okręgu wyborczym nr 4.  

§   2.   W okręgu, o   którym mowa w   § 1, będzie wybierany 1   radny.  

§   3.   Wybory zostaną przeprowadzone w   dniu 21 października 2012 r.  

§   4.   Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z   Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§   5.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


dr   Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 248/12
Wojewody Śląskiego
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

KALENDARZ WYBORCZY  

 

Termin wykonania czynności wyborczej*)  

Treść czynności  

1  

2  

do 17.08.2012 r.  

- podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kochanowice w   okręgu wyborczym nr 4,  

do 1.09.2012 r.  

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia, informacji o   granicach i   numerze okręgu wyborczego oraz o   wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w   Kochanowicach, - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Częstochowie o   utworzeniu komitetu wyborczego oraz o   zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w   okręgu nr 4, - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w   Kochanowicach,  

do 06.09.2011 r.  

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Częstochowie Gminnej Komisji Wyborczej w   Kochanowicach,  

do 21.09.2012 r. (do godziny 24 00 )  

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w   Kochanowicach list kandydatów na radnego w   okręgu wyborczym nr 4,  

do 28.09.2012 r.  

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3   w Kochanowicach,  

do 30.09.2012 r.  

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia, informacji o   numerze i   granicach obwodu głosowania oraz o   wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3,  

do 01.10.2012 r.  

- nadanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Kochanowicach numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego,  

do 06.10.2012 r.  

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w   Kochanowicach zawierającego numery list i   dane o   kandydatach na radnego zrejestrowanych w   okręgu wyborczym nr 4,  

do 7.10.2012 r.  

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Kochanowicach Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3   w Kochanowicach,  

do 7.10.2012 r.  

- sporządzenie spisów wyborców dla okręgu wyborczego nr 4   w Urzędzie Gminy w   Kochanowicach,  

do 11.10.2012 r.  

- składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,  

19.10.2012 r. o   godz.24 00

- zakończenie kampanii wyborczej,  

20.10.2012 r.  

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3   w Kochanowicach spisu wyborców,  

21.10.2012 r.   w godz.8:00–22:00  

- głosowanie  

*) Zgodnie z   art. 205 ust. 2   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011r. Nr 34, poz. 172) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »