| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/152/12 Rady Gminy Godów

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 roku Nr 141, poz. 1591 z   późn. zm) w   związku z   art. 44 ust. 3   i 4   Ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004r. o   ochronie przyrody (Dz.U. z   2009r. nr 151, poz. 1220 z   późn. zm.), po uzgodnieniu z   Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w   Katowicach, Rada Gminy Godów uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Znosi się pomnik przyrody – grupę jednogatunkową dwóch drzew gatunku jesion wyniosły (Fraxinus exelsior), o   obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm od podłoża, wynoszących 420cm i   450cm, rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 145/5 obręb Godów, będących elementem grupowego pomnika przyrody składającego się z   dwóch drzew, których obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 68/07 Wojewody Śląskiego z   dnia 12 listopada 2007r. w   sprawie pomnika przyrody – grupy jednogatunkowej dwóch drzew gatunku jesion wyniosły (Fraxinus exelsior) rosnących na terenie Gminy Godów ( Dz.U. Woj. Śl. z   2007 nr 195 poz. 3723).  

2.   Zniesienie pomnika przyrody następuje z   uwagi na utratę wartości przyrodniczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.  

§   2.   Lokalizację pomnika przyrody, o   którym mowa w   § 1   ust. 1   zawiera mapa ewidencyjna stanowiąca Załącznik nr 1   do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 


Załącznik do Uchwały Nr XXI/152/12
Rady Gminy Godów
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Lokalizacja drzew  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »