| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/220/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/179/2012 Rady Gminy Lipie

Na podstawieart. 18 ust 2   pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U    
z 2001 nr 142 poz.1591 z   póź. zm) ,Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:    

§   1.   W uchwale Nr XXV/179/2012 wprowadza się następujące zmiany:  

1.   w § 1   pk1skreśla się ppkt 2, 3, 4   5, 6   i punkt ten otrzymuje brzmienie:„   §   1   .   1   Po § 3   dodaje się §3a:  
§3a 1. Gmina posiada herb i   barwy ustanowione uchwałą Nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Lipie z   dnia 11 marca 2012 roku w   sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i   pieczęci Gminy Lipie"   2.Zasady używania herbu i   barw Gminy oraz insygniów określa Rada odrębną uchwałą    

2.   w § 1   uchwały Nr XXV/179/2012 skreśla się pkt 2   i 3  

3.   pkt 6   uchwały  Nr  XXV/179/2012  otrzymuje  brzmienie: „ w   § 16 skreśla się  ust. 1, zaś pozostałe  ustępy  otrzymują numeracje 1,2 i   3”  

4.   zmienia się   pkt 14 ppkt 1   uchwały XXV/179/2012 ,który otrzymuje brzmienie." Pracownik urzędu gminy wyznaczony zgodnie z   § 24 sporządza z   każdej sesji protokół"    

5.   skreśla się punkt 22 uchwały XXV/179/2012  

6.   dodaje się pkt 29   o brzmieniu:  29 .Po § 33 istniejące oznaczenie paragrafów( § 34 do § 120) zmienia się poprzez nadanie im  kolejnych numerów ( od § 33 do § 116)  

7.   użyty w   punktach 4, 5, 11,21,23,25,26   uchwały Nr XXV/179/2012 wyraz „  pkt”  zastępuje się wyrazem  „ust”  

§   2.   Skreśla się § 3   uchwały nr XXV/179/2012    

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.    

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »