| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/220/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/179/2012 Rady Gminy Lipie

Na podstawieart. 18 ust 2   pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U    
z 2001 nr 142 poz.1591 z   póź. zm) ,Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:    

§   1.   W uchwale Nr XXV/179/2012 wprowadza się następujące zmiany:  

1.   w § 1   pk1skreśla się ppkt 2, 3, 4   5, 6   i punkt ten otrzymuje brzmienie:„   §   1   .   1   Po § 3   dodaje się §3a:  
§3a 1. Gmina posiada herb i   barwy ustanowione uchwałą Nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Lipie z   dnia 11 marca 2012 roku w   sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i   pieczęci Gminy Lipie"   2.Zasady używania herbu i   barw Gminy oraz insygniów określa Rada odrębną uchwałą    

2.   w § 1   uchwały Nr XXV/179/2012 skreśla się pkt 2   i 3  

3.   pkt 6   uchwały  Nr  XXV/179/2012  otrzymuje  brzmienie: „ w   § 16 skreśla się  ust. 1, zaś pozostałe  ustępy  otrzymują numeracje 1,2 i   3”  

4.   zmienia się   pkt 14 ppkt 1   uchwały XXV/179/2012 ,który otrzymuje brzmienie." Pracownik urzędu gminy wyznaczony zgodnie z   § 24 sporządza z   każdej sesji protokół"    

5.   skreśla się punkt 22 uchwały XXV/179/2012  

6.   dodaje się pkt 29   o brzmieniu:  29 .Po § 33 istniejące oznaczenie paragrafów( § 34 do § 120) zmienia się poprzez nadanie im  kolejnych numerów ( od § 33 do § 116)  

7.   użyty w   punktach 4, 5, 11,21,23,25,26   uchwały Nr XXV/179/2012 wyraz „  pkt”  zastępuje się wyrazem  „ust”  

§   2.   Skreśla się § 3   uchwały nr XXV/179/2012    

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.    

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Szymańska

projektant wnętrz, INNE MEBLE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »