| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/208/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 25 lipca 2012r.

w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody drzew rosnących wokół kościoła oraz w obrębie cmentarza w Starej Wsi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz 1591 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1, 2, 3a, w   związku z   art. 6   ust. 1   pkt 6   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody  (tekst jednolity: Dz.U. z   2009 r. Nr 151, poz.1220 ze zm.),  

Rada Miejska w   Wilamowicach uchwala co następuje:  

§   1.  

1.   Ustanawia się pomnikiem przyrody skupisko 35 szt. drzew rosnących wokół kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w   Starej Wsi oraz w   obrębie cmentarza w   Starej Wsi, na działkach o   nr 425/2, 426 i   424 (Stara Wieś, obręb 6, KW  BB1/00092862/8).  

 

lp.  

Gatunek  

Opis  

Wiek  

Obwód pnia  
w cm  

Nr działki  
(Stara Wieś,  
obręb 6)  

1  

Lipa drobnolistna  
Tilia cordata Mill.  

Pień drzewa nieuszkodzony, bez ubytków otwartych, prosty. Korona dwu-przewodnikowa, symetryczna, posusz fizjologiczny 15% masy korony.  

106  

260  

425/2  

2  

Jesion wyniosły  
Fraxinus excelsior L.  

Pień drzewa nieuszkodzony, bez otwartych ubytków, w   podstawę pnia wrośnięte betonowe schody. Korona wysoko osadzona, dwu-przewodnikowa, posusz fizjologiczny 15% masy korony.  

97  

181  

425/2  

3  

Lipa drobnolistna  
Tilia cordata Mill.  

Pień prosty uszkodzony, na wysokości ok. 10m otwarty ubytek wgłębny, na całej długości pnia pęknięcie. Korona niesymetryczna, jednostronnie rozwinięta, posusz fizjologiczny 15% masy korony  

106  

260  

426  

4  

Jesion wyniosły  
Fraxinus excelsior L.  

Pień drzewa zdeformowany, na pniu zabliźniony ślad po usuniętej 1 / 2 części korony. Pozostała część korony niesymetryczna i   zdeformowana, posusz fizjologiczny 20% masy korony  

93  

175  

426  

5  

Jesion wyniosły  
Fraxinus excelsior L.  

Pień prosty, nieuszkodzony. Korona trój-przewodnikowa, słabo rozwinięta, zamierająca z   licznymi odrostami („wilkami”), posusz fizjologiczny 30% masy korony.  

113  

215  

426  

6  

Buk pospolity  
Fagus silvacita L.  

Pień prosty, pęknięty. Korona symetryczna, wąska, dwu-przewodnikowa, posusz fizjologiczny 20% masy korony.  

136  

214  

426  

7  

Buk pospolity  
Fagus silvacita L.  

Pień prosty, zabliźnione ślady pęknięcia. Korona rozłożysta, niesymetryczna, dwu-przewodnikowa, posusz fizjologiczny 15% masy korony.  

178  

278  

426  

8  

Klon jawor  
Acer pseudoplatanus L.  

Pień pochylony w   kierunku kościoła, nieuszkodzony. Korona niesymetryczna jedno-przewodnikowa, posusz fizjologiczny 15% masy korony.  

132  

232  

426  

9  

Klon jawor  
Acer pseudoplatanus L.  

W części odziomkowej pień prosty, w   górnej części pochylony, w   pniu ubytek kieszeniowy w   miejscu odciętego konara. Korona wysoko osadzona, w   części wierzchołkowej przewodnik zdeformowany, posusz fizjologiczny 10% masy korony.  

89  

154  

426  

10  

Klon jawor  
Acer pseudoplatanus L.  

Pień pochylony w   kierunku kościoła, nieuszkodzony. Korona niesymetryczna, jedno-przewodnikowa, posusz fizjologiczny 10% masy korony.  

89  

155  

426  

11  

Klon jawor  
Acer pseudoplatanus L.  
 

Pień prosty, nieuszkodzony, w   górnych partiach lekko wygięty. Korona wysoko osadzona, słabo rozwinięta, posusz fizjologiczny 5% masy korony.  

89  

155  

426  

12  

Jesion wyniosły  
Fraxinus excelsior L.  

Pień prosty, nieuszkodzony. Korona dwu-przewodnikowa, nieregularna, jeden z   konarów fajkowato wygięty, posusz fizjologiczny 10% masy korony.  

112  

210  

426  

13  

Jesion wyniosły  
Fraxinus excelsior L.  

Drzewo pochylone w   kierunku drogi, pień uszkodzony, zabliźniona listwa popiorunowa, na pniu liczne odrosty. Korona nieregularna, wielodzielna, posusz fizjologiczny 15% masy korony.  

107  

200  

426  

14  

Klon jawor  
Acer pseudoplatanus L.  

Pień prosty, nieuszkodzony. Korona dwu-przewodnikowa od wysokości ok. 5m, nieregularna, jeden z   przewodników mocno łukowato wygięty, uszkodzony, posusz fizjologiczny 15% masy korony.  

143  

250  

426  

15  

Jesion wyniosły  
Fraxinus excelsior L.  

Pień drzewa prosty, nieuszkodzony. Korona niesymetryczna, spłaszczona, dwu-przewodnikowa od wysokości 5m, posusz fizjologiczny 15% masy korony.  

137  

258  

426  

16  

Klon jawor  
Acer pseudoplatanus L.  

Pień lekko pochylony, rakowate narośla na pniu. Korona nieregularna, jedno-przewodnikowa, posusz 10% masy korony. Obok drzewa lampa podświetlająca kościół.  

77  

139  

426  

17  

Jesion wyniosły  
Fraxinus excelsior L.  

Drzewo pochylone, pień nieuszkodzony, na wierzchołku fajkowato wygięty. Korona  nieregularna, niesymetryczna, jednostronnie rozwinięta, posusz fizjologiczny 10% masy korony.  

75  

160  

426  

18  

Jesion wyniosły  
Fraxinus excelsior L.  

Pień prosty nieuszkodzony. Korona wysoko osadzona (ponad koronami drzew sąsiednich), niesymetryczna, posusz fizjologiczny 15% masy korony.  

148  

279  

426  

19  

Klon jawor  
Acer pseudoplatanus L.  

Pień nieuszkodzony, skręcony. Korona od wysokości 2,5m dwu-przewodnikowa, jeden z   przewodników rozwidlony na dwa kolejne przewodniki. Korona niesymetryczna, posusz fizjologiczny 15% masy korony.  

109  

190  

426  

20  

Jesion wyniosły  
Fraxinus excelsior L.  

Pień prosty wrasta podstawą w   gont ogrodzenia. Grunt w   otoczeniu drzewa obniżony, korzenie częściowo odsłonięte. Korona niesymetryczna, jednostronnie rozwinięta, lekko wygięta od połowy wysokości, posusz fizjologiczny 15% masy korony.  

135  

253  

424  

21  

Jesion wyniosły  
Fraxinus excelsior L.  

Pień prosty wrasta podstawą w   gont ogrodzenia. Poziome uszkodzenia kory, prawdopodobnie po wrastającym kablu lub drucie. Korzenie częściowo odsłonięte. Korona niesymetryczna, jednostronnie rozwinięta, posusz fizjologiczny 15% masy korony.  

92  

174  

424  

22  

Jesion wyniosły  
Fraxinus excelsior L.  

Pień prosty, nieuszkodzony. Częściowo zresekowane nabiegi korzeniowe, bez ubytków. Korona niesymetryczna, dwu-przewodnikowa od wysokości 10m, posusz fizjologiczny 15% masy korony.  

97  

183  

424  

23  

Jesion wyniosły  
Fraxinus excelsior L.  

Pień drzewa lekko zdeformowany, zabliźniony ślad po odciętym przewodniku. Częściowo zresekowana karpa korzeniowa. Korona niesymetryczna, posusz fizjologiczny 15% masy korony.  

97  

182  

424  

24  

Klon jawor  
Acer pseudoplatanus L.  

Pień prosty lekko pochylony w   części wierzchołkowej, nieuszkodzony. Korona niesymetryczna, odcięta część korony, posusz fizjologiczny 10% masy korony.  

82  

148  

424  

25  

Jesion wyniosły  
Fraxinus excelsior L.  

Pień lekko pochylony, nieuszkodzony. Karpa korzeniowa częściowo zresekowana. Korona niesymetryczna, posusz fizjologiczny 10% masy korony.  

143  

271  

424  

26  

Jesion wyniosły  
Fraxinus excelsior L.  

Pień z   licznymi naroślami, 4m pod koroną drzewa duża rakowata narośl średnicy ok. 0,5m. Nabiegi korzeniowe mocno rozbudowane z   ubytkami, częściowo resekowane. Korona trój-przewodnikowa, niesymetryczna, posusz fizjologiczny 15% masy korony.  

147  

277  

424  

27  

Klon jawor  
Acer pseudoplatanus L.  

Pień prosty, nieuszkodzony. Korona dwu-przewodnikowa od wysokości 10m jeden z   przewodników fajkowato wygięty,  posusz fizjologiczny 10% masy korony.  

111  

194  

424  

28  

Dąb szypułkowy  
Quercus robur L.  

Pień prosty, nieuszkodzony, na pniu liczne odrosty. Korona wysoko osadzona, nieregularna, zdeformowana, posusz fizjologiczny 20% masy korony.  
Drzewo rośnie pomiędzy ogrodzeniem , a   wysokim grobowcem.  

142  

205  

424  

29  

Lipa drobnolistna  
Tilia cordata Mill.  

Pień prosty, uszkodzony, zabliźniona listwa mrozowa. Korona wysoko osadzona, wielodzielna,  posusz fizjologiczny 10% masy korony.  

96  

235  

426  

30  

Buk pospolity  
Fagus silvacita L.  

Pień drzewa prosty, uszkodzony, od strony południowej listwa mrozowa, od strony północnej zgorzel kory na połowie wysokości i   obwodu pnia.  Korona wielodzielna, posusz fizjologiczny 15% masy korony.  

156  

245  

426  

31  

Buk pospolity  
Fagus silvacita L.  

Pień prosty, uszkodzony,owocniki grzybów we wgłębieniu pnia pod koroną. Korona od wysokości 15m  dwu- a   następnie trój-przewodnikowa,  posusz fizjologiczny 20% masy korony w   szczytowych partiach korony.  

208  

327  

426  

32  

Buk pospolity  
Fagus silvacita L.  

Pień prosty uszkodzony, na pniu podłużna płaska narośl zabliźniająca pęknięcie pnia. Korona dwu-przewodnikowa od wysokości ok. 12m. W   rozwidleniu korony ubytek wgłębny przechodzący na jeden z   przewodników, posusz fizjologiczny 15% masy korony.  

190  

298  

426  

33  

Buk pospolity  
Fagus silvacita L.  

Pień lekko pochylony, uszkodzony, w   miejscu odciętych konarów ubytki wgłębne. Korona wielodzielna, posusz fizjologiczny 20% masy korony w   szczytowych partiach korony. Pod koroną drzewa słup korony.  

198  

310  

426  

34  

Buk pospolity  
Fagus silvacita L.  

Pień prosty, uszkodzony, na pniu poprzeczne zabliźnione ślady uszkodzeń, Korona rozłożysta, posusz fizjologiczny 5% masy korony.  

86  

124  

426  

35  

Buk pospolity  
Fagus silvacita L.  

Pień lekko pochylony, uszkodzony, zabliźnione pęknięcia na pniu. Korona dwu-przewodnikowa. Pod koroną ślad po odciętym trzecim przewodniku. Pęknięcie pnia przechodzi na jeden z   przewodników. Korona nieregularna, przegięta, posusz fizjologiczny 15% masy korony.  

194  

304  

426  

2.   Pomnik przyrody, o   którym mowa w   ust. 1   otrzymuje nazwę „Zabytkowy drzewostan rosnący wokół kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w   Starej Wsi oraz w   obrębie cmentarza  
w Starej Wsi”, stanowiący skupiska drzew.  

§   2.  

1.   Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody, o   którym mowa w   §1 jest zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i   historycznych poprzez jego ochronę w   granicach lokalizacji.  

2.   Ochrona skupisk drzew w   granicach lokalizacji obejmuje obszar o   promieniu 15m od zewnętrznej krawędzi pni poszczególnych drzew, w   którym  obowiązują zakazy wymienione w   § 4.  

§   3.  

W stosunku do pomnika przyrody w   ramach czynnej ochrony, ustala się możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjno - zabezpieczających zgodnie z   ogólnie przyjętymi zasadami leczenia drzew.  

§   4.  

W stosunku do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:  

1)   niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,  

2)   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z   wyjątkiem prac związanych  
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,  

3)   uszkadzania i   zanieczyszczania gleby,  

4)   dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,  

5)   zmiany sposobu użytkowania ziemi,  

6)   umieszczania tablic reklamowych.  

§   5.  

Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Wilamowic.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   Nycz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »