| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/10/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 2 lipca 2012r.

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzanowice

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.)
w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 145)
oraz art. 22
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 32 z 2011 roku, poz. 159)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

1. Wyznacza się Aglomerację Krzanowice, zwaną dalej "aglomeracją", o równoważnej liczbie mieszkańców 5 770 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w Krzanowicach, zlokalizowaną na działce nr 721, karta mapy 5, obręb Krzanowice, o przepustowości Qśr. = 850 m3/d.

2. Aglomeracja obejmuje tereny położone w województwie śląskim, powiecie raciborskim, w gminie Krzanowice.

3. Aglomerację tworzą następujące miejscowości: Krzanowice, Borucin, Wojnowice, Bojanów i Pietraszyn.

§ 2.

Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc Rozporządzenie Nr 40/07 Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2007 roku, zmienione Rozporządzeniem Nr 67/08 Wojewody Śląskiego z dnia 22 października 2008 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzanowice.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Andrzej Gościniak


Załącznik do Uchwały Nr IV/24/10/2012
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 2 lipca 2012 r.

Mapa Aglomeracji Krzanowice

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »