| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/221/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 2 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz.   U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 403 ust. 4, 5   i 6   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 127 ust. 1   pkt 1   ppkt f ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (t.j. Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w   związku z   uchwałą Nr L/535/06 Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 23   października 2006 r. w   sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Budynków Jednorodzinnych w   Gminie Czechowice-Dziedzice", uchwałą Nr XVIII/141/08 Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 15 stycznia 2008 r. w   sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Budynków Jednorodzinnych w   Gminie Czechowice-Dziedzice" i   uchwałą Nr VII/52/11   Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 29 marca 2011 r. w   sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Budynków Jednorodzinnych w   Gminie Czechowice-Dziedzice"  

Rada Miejska w   Czechowicach-Dziedzicach  
uchwala :  

§   1.   W uchwale Nr   VII/53/11 Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 29 marca  2011   r. w   sprawie zasad i   trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z   budżetu Gminy na dofinansowanie inwestycji z   zakresu modernizacji źródeł ciepła i   sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 89, poz.1663 ), § 2   otrzymuje brzmienie:  

§   2.   Kwotę dotacji na dofinansowanie zadań określonych w   § 1   ustala się na rok 2011 do wysokości 576   000,00 zł i   na rok 2012 do wysokości  480 000,00 zł. .

§   2.   W załączniku  do uchwały, o   której mowa w   § 1, § 6   pkt 7   otrzymuje brzmienie:  

7.   Dotacja Gminy stanowi równowartość 50% kosztów kwalifikowanych  modernizacji źródła ciepła  u   Inwestora ( łącznie z   podatkiem VAT ) jednakże nie może być większa  niż odpowiednio dla montażu:  

1)   kotła węglowego: 6   000,00 zł,  

2)   kotła gazowego: 6   000,00 zł. .

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.  

§   4.   Uchwała  wchodzi w   życie  po  upływie  czternastu dni  od  dnia  ogłoszenia w   Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Żelazny

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »