| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 51/XXIII/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 10 lipca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr 72/XI/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 14 września 2011 r. dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Boronów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.), art. 90 ust. 1, 1a, 2b, 2c, 3d, 3e i   4 ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn.zm.) oraz art. 131 i   art. 218 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn.zm.)  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale nr 72/XI/2011 Rady Gminy w   Boronowie z   dnia 14 września 2011 r. w   sprawie trybu udzielania i   rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Boronów wprowadza się następujące zmiany:  

1.   Dodaje się § 6a w   następującym brzmieniu:  

„ 1. W   przypadku zmiany w   trakcie roku budżetowego danych będących podstawą obliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola Gmina dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej dla niepublicznego przedszkola i   odpowiednio, o   ustaloną różnicę, zwiększa lub zmniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku.  

2. O   weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia niepublicznego przedszkola Wójt Gminy pisemnie informuje osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole do końca miesiąca, w   którym dokonano takiej weryfikacji.”  

2.   W § 7   dodaje się pkt. 5   w następującym brzmieniu:  

„ 5. Po ostatecznym rozliczeniu - jeżeli wystąpiła niedopłata dotacji - to w   terminie do 30 stycznia Gmina przekazuje podmiotowi prowadzącemu przedszkole niepubliczne wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Boronowie  


Edward   Czyż

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »