| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 24 sierpnia 2012r.

o decyzji zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie

W dniu 24 sierpnia  2012 r. decyzją Nr PCC/95-ZTO-B /1339/W/OKR/2012/JP Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art.   155 ustawy z   dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z   2000   r. Nr   98, poz.   1071 z   późn. zm.) i   art. 41 ust. 1   oraz art. 32 ust. 1   pkt 3   w   związku z   art. 30 ust. 1   ustawy z   dnia 10   kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z   2006   r. Nr 89, poz. 625 z   późn. zm.), zmienił swoją decyzję z   dnia 25 września 1998 r. Nr   PCC/95/1339/U/OT-2/98/HM (z   późn. zm.) w   sprawie udzielenia przedsiębiorcy Elektrociepłownia Andrychów Sp.   z   o.o. z   siedzibą w   Andrychowie, zwanemu dalej „Koncesjonariuszem”, koncesji na   przesyłanie i   dystrybucję ciepła na okres do 30 września 2025 r.  

Uzasadnienie

Decyzją Nr PCC/95/1339/U/OT-2/98/HM (z późn. zm.) z   dnia 25 września 1998 r. Prezes  Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Przedsiębiorstwu koncesji na przesyłanie i   dystrybucję ciepła na okres do 30 września 2025 r.  

Pismem z   dnia z   25 lipca 2012 r. znak: 1714/07/2012/1, uzupełnionym pismem z   dnia 10   sierpnia 2012 r. znak EC 1835/08/2012, Koncesjonariusz wniósł o   zmianę ww. decyzji, w   zakresie punktu   „1. Przedmiot i   zakres działalności” poprzez dostosowanie zapisu do stanu faktycznego, bowiem z   dniem 1   września Przedsiębiorstwo zamierza podjąć działalność gospodarczą w   zakresie przesyłania i   dystrybucji ciepła na terenie miasta Czechowice –Dziedzice.  

Po ustaleniu stanu faktycznego stwierdzono, że powyższe pismo Koncesjonariusza stanowi uzasadniony wniosek o   zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z   dnia 25   września 1998   r.   nr   Nr PCC/95/1339/U/OT-2/98/HM (z późn. zm.).  

Na podstawie art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w   każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i   przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.  

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz po stwierdzeniu, że wniosek strony w   sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i   dystrybucję  ciepła zasługuje na uwzględnienie w   całości i   nie jest on sprzeczny z   interesem społecznym – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił jak na wstępie.  

Przedmiotowa decyzja została doręczona stronie.  

 

 

 

z upoważnienia   Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z   siedzibą w   Krakowie  


dr Małgorzata Nowaczek-ZarembaKraków, dnia 24 sierpnia  2012 r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »