| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 24 sierpnia 2012r.

o decyzji zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie

W dniu 24 sierpnia  2012 r. decyzją Nr PCC/95-ZTO-B /1339/W/OKR/2012/JP Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art.   155 ustawy z   dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z   2000   r. Nr   98, poz.   1071 z   późn. zm.) i   art. 41 ust. 1   oraz art. 32 ust. 1   pkt 3   w   związku z   art. 30 ust. 1   ustawy z   dnia 10   kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z   2006   r. Nr 89, poz. 625 z   późn. zm.), zmienił swoją decyzję z   dnia 25 września 1998 r. Nr   PCC/95/1339/U/OT-2/98/HM (z   późn. zm.) w   sprawie udzielenia przedsiębiorcy Elektrociepłownia Andrychów Sp.   z   o.o. z   siedzibą w   Andrychowie, zwanemu dalej „Koncesjonariuszem”, koncesji na   przesyłanie i   dystrybucję ciepła na okres do 30 września 2025 r.  

Uzasadnienie

Decyzją Nr PCC/95/1339/U/OT-2/98/HM (z późn. zm.) z   dnia 25 września 1998 r. Prezes  Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Przedsiębiorstwu koncesji na przesyłanie i   dystrybucję ciepła na okres do 30 września 2025 r.  

Pismem z   dnia z   25 lipca 2012 r. znak: 1714/07/2012/1, uzupełnionym pismem z   dnia 10   sierpnia 2012 r. znak EC 1835/08/2012, Koncesjonariusz wniósł o   zmianę ww. decyzji, w   zakresie punktu   „1. Przedmiot i   zakres działalności” poprzez dostosowanie zapisu do stanu faktycznego, bowiem z   dniem 1   września Przedsiębiorstwo zamierza podjąć działalność gospodarczą w   zakresie przesyłania i   dystrybucji ciepła na terenie miasta Czechowice –Dziedzice.  

Po ustaleniu stanu faktycznego stwierdzono, że powyższe pismo Koncesjonariusza stanowi uzasadniony wniosek o   zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z   dnia 25   września 1998   r.   nr   Nr PCC/95/1339/U/OT-2/98/HM (z późn. zm.).  

Na podstawie art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w   każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i   przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.  

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz po stwierdzeniu, że wniosek strony w   sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i   dystrybucję  ciepła zasługuje na uwzględnienie w   całości i   nie jest on sprzeczny z   interesem społecznym – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił jak na wstępie.  

Przedmiotowa decyzja została doręczona stronie.  

 

 

 

z upoważnienia   Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z   siedzibą w   Krakowie  


dr Małgorzata Nowaczek-ZarembaKraków, dnia 24 sierpnia  2012 r.  

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »