| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Czernichów; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 8 sierpnia 2012r.

do Porozumienia nr 20/KT/2012 z dnia 19.04.2012 r. powierzającego Gminie Czernichów prowadzenie zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie - etap II"

Województwem Śląskim,   z siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w   osobach:  

Adama Matusiewicza                                                                                                 Marszałka Województwa Śląskiego  

Aleksandry Banasiak                                                                                                   Członka Zarządu Województwa Śląskiego  

a  

Gminą Czernichów,   z siedzibą w   Tresnej przy ul. Żywieckiej 2   reprezentowaną przez Wójta Adama Kosa.  

§   1.  

Na podstawie § 10 ust.2 Porozumienia nr 20/KT/2012 z   dnia 19.04.2012 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:  

1.   § 1   ust. 3   na następujące: "Zakres rzeczowy określonego w   ust. 1   zadania obejmuje: budowę jednostronnego chodnika w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Żywiecka) w   Czernichowie – etap II odcinek o   długości 547,5 mb od budynku przy nr 95 do drogi powiatowej nr 1408 S wraz z   zatoką autobusową po stronie zachodniej tj. od km 28+438,5 do km 28+986”.  

2.   § 2   ust. 1   na następujące: "Szacunkowy całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszty robót budowlanych, koszty nadzorów, koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz projektów organizacji ruchu i   wynosi 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych)".  

3.   § 3   ust. 1   na następujące: "Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Czernichów środki finansowe dotacji celowej określonej w   §     2   ust.   9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w   terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w   dwóch transzach:  

1)   I transza w   wysokości do 510.000 zł po wykonaniu i   odebraniu części zadania, w   tym środki stanowiące pomoc finansową Gminy Czernichów,  

2)   II transza w   pozostałej wysokości, w   tym środki stanowiące pomoc finansową Gminy Czernichów, po wykonaniu i   odebraniu całości zadania".  

4.   § 3   ust. 2   na następujące: "Do wniosków, o   których mowa w   ust. 1   należy dołączyć potwierdzone za zgodność z   oryginałem kopie: protokołów częściowych lub końcowego odbioru wykonanych robót dokonanych z   udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach oraz rachunków i   faktur".  

5.   § 5   ust. 4   na następujące: "Gmina Czernichów ustali z   Zarządem Dróg Wojewódzkich w   Katowicach terminy odbiorów częściowego i   końcowego zadania".  

6.   § 5   ust. 5   na następujące: "Odbiory częściowy i   końcowy zadania winny być dokonywane przez Gminę Czernichów z   udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach. Odbiór końcowy winiem być dokonany w   terminie umożliwiającym sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania najpóźniej w   dniu wskazanym w   §   1   ust. 5".  

§   2.  

Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania przez obydwie strony.  

§   3.  

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.  

§   4.  

Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.  

Niniejszy Aneks sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

Województwo Śląskie                                                                                                                                                                                                                                         Gmina Czernichów  

 

 

MARSZAŁEK  


Adam   Matusiewicz


CZŁONEK ZARZĄDU  


Aleksandra   Banasiak

WÓJT  


Adam   Kos

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »