| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Boronów; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 17 sierpnia 2012r.

do Porozumienia nr 17/KT/2012 z dnia 18.04.2012 r. powierzającego Gminie Boronów prowadzenie zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie"

Województwem Śląskim,   z siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w   osobach:  

Adama Matusiewicza                                                                                                 Marszałka Województwa Śląskiego  

Aleksandry Banasiak                                                                                                   Członka Zarządu Województwa Śląskiego  

a  

Gminą Boronów   z siedzibą w   Boronowie, ul. Dolna 2   reprezentowaną przez Wójta Rufina Majchrzyka.  

§   1.  

Na podstawie § 10 ust. 2   Porozumienia nr 17/KT/2012 z   dnia 18.04.2012 r. strony postanawiają zmienić brzmienie :  

1.   § 1   ust. 1   na następujące: "Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Boronów prowadzenia zadania pn.   „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z   odwodnieniem w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w   Boronowie i   Zumpach”   .  

2.   § 1   ust. 3   na następujące: „Zakres rzeczowy określonego w   ust. 1   zadania obejmuje: budowę jednostronnego ciągu pieszo – rowerowego wraz z   odwodnieniem w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w   Boronowie na odcinku od km 9+972 do km 10+543 po stronie zachodniej oraz w   Zumpach na odcinku od km 8+021 do km 7+498 po stronie zachodniej”.  

3.   § 1   ust. 4   na następujące: "Gmina Boronów posiada decyzję nr 3/10/C pozwolenie na budowę (IF/Vc/7111/2/33/09) oraz decyzję nr 2/10/C (IF/Vc/7111/2/32/09) z   dnia 17 lutego 2010 r. wydane przez Wojewodę Śląskiego".  

4.   § 3   ust. 1   na następujące: "Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Boronów środki finansowe dotacji celowej określonej w   §     2   ust.   9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w   terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w   trzech transzach:  

1)   I transza w   wysokości do 350.000 zł po wykonaniu i   odebraniu części zadania,  

2)   II transza w   wysokości do 300.000 zł po wykonaniu i   odebraniu części zadania,  

3)   III transza w   pozostałej wysokości, w   tym środki stanowiące pomoc finansową Gminy, po wykonaniu i   odebraniu całości zadania".  

5.   § 3   ust. 2   na następujące: "Do wniosków, o   których mowa w   ust. 1   należy dołączyć potwierdzone za zgodność z   oryginałem kopie: protokołów częściowych lub końcowego odbioru wykonanych robót dokonanych z   udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach oraz rachunków i   faktur".  

6.   § 5   ust. 4   na następujące: "Gmina Boronów ustali z   Zarządem Dróg Wojewódzkich w   Katowicach terminy odbiorów częściowych i   końcowego zadania".  

7.   § 5   ust. 5   na następujące: "Odbiory     częściowe i   końcowy zadania winny być dokonywane przez Gminę Boronów z   udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach. Odbiór końcowy winiem być dokonany w   terminie umożliwiającym sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania najpóźniej w   dniu wskazanym w   §   1   ust. 5".  

§   2.  

Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania przez obydwie strony.  

§   3.  

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.  

§   4.  

Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.  

Niniejszy Aneks sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

Województwo Śląskie                                                                                                                                                                                                                                         Gmina Boronów  

 

MARSZAŁEK  


Adam   Matusiewicz


CZŁONEK ZARZĄDU  


Aleksandra   Banasiak

WÓJT  


Rufin   Majchrzyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »