| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 144/12 Wojewody Śląskiego

z dnia 8 maja 2012r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach

Na podstawie art. 15 ust. 1   ustawy z   dnia 23 stycznia 2009 r. o   wojewodzie i   administracji rządowej  
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z   2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z   2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i   Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co   następuje:  

§   1.   W Statucie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Katowicach stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 149/09 Wojewody Śląskiego z   dnia 4   czerwca 2009 r. w   sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w   Katowicach (Dz.   Urz. Woj. Śląskiego Nr 104, poz. 2317, Nr 184, poz. 3357 i   Nr   192, poz. 3472, z   2010 r. Nr 77, poz. 1247, Nr 268, poz. 4450 i   Nr 280, poz. 4726, z   2011 r. Nr   37, poz. 658 oraz z   2012 r. poz. 1156) wprowadza się, następujące zmiany:  

1)   w § 3   uchyla się ust. 2;  

2)   po § 4   dodaje się § 4a w   brzmieniu:  

§   4a.   Przy Wojewodzie działa Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania  
o Zdarzeniach Medycznych. ;

3)   w § 5   ust. 4   otrzymuje brzmienie:  

4.   Wydział Spraw Obywatelskich i   Cudzoziemców posiada oddziały zamiejscowe  
w Bielsku-Białej i   Częstochowie. ;

4)   w § 11 w   ust. 2   w pkt 6   średnik zastępuje się kropką i   uchyla się pkt 7;  

5)   uchyla się załącznik do Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Katowicach.  

§   2.   Zarządzenie wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   wyjątkiem § 1   pkt 4, który wchodzi w   życie z   mocą obowiązującą od dnia 14 marca 2012 r.  

 

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


dr   Zygmunt   Łukaszczyk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »