| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 144/12 Wojewody Śląskiego

z dnia 8 maja 2012r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach

Na podstawie art. 15 ust. 1   ustawy z   dnia 23 stycznia 2009 r. o   wojewodzie i   administracji rządowej  
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z   2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z   2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i   Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co   następuje:  

§   1.   W Statucie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Katowicach stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 149/09 Wojewody Śląskiego z   dnia 4   czerwca 2009 r. w   sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w   Katowicach (Dz.   Urz. Woj. Śląskiego Nr 104, poz. 2317, Nr 184, poz. 3357 i   Nr   192, poz. 3472, z   2010 r. Nr 77, poz. 1247, Nr 268, poz. 4450 i   Nr 280, poz. 4726, z   2011 r. Nr   37, poz. 658 oraz z   2012 r. poz. 1156) wprowadza się, następujące zmiany:  

1)   w § 3   uchyla się ust. 2;  

2)   po § 4   dodaje się § 4a w   brzmieniu:  

§   4a.   Przy Wojewodzie działa Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania  
o Zdarzeniach Medycznych. ;

3)   w § 5   ust. 4   otrzymuje brzmienie:  

4.   Wydział Spraw Obywatelskich i   Cudzoziemców posiada oddziały zamiejscowe  
w Bielsku-Białej i   Częstochowie. ;

4)   w § 11 w   ust. 2   w pkt 6   średnik zastępuje się kropką i   uchyla się pkt 7;  

5)   uchyla się załącznik do Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Katowicach.  

§   2.   Zarządzenie wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   wyjątkiem § 1   pkt 4, który wchodzi w   życie z   mocą obowiązującą od dnia 14 marca 2012 r.  

 

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


dr   Zygmunt   Łukaszczyk

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Rabczewski

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »