| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/477/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską

z dnia 16 lipca 2012r.

w sprawie dostosowania do stanu faktycznego granic okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Miejskiej w Bytomiu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r., nr   142, poz.   1591 z   późn.   zm.) oraz art. 92 ustawy z   dnia 16   lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z   2010   r., nr 176 poz. 1190 z   późn. zm.), w   związku z   art. 16 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011   roku Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 113) oraz art. 67 ust. 4   ustawy z   dnia 15   września 2000 roku o   referendum lokalnym (Dz. U. nr 88, poz. 985 z   poźn. zm.) oraz w   związku z   wyznaczeniem przez Prezesa Rady Ministrów z   dniem 28 czerwca 2012 r. pełniącej funkcje organów Miasta Bytom  

uchwalam, co następuje:  

§   1.   W celu dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w   załączniku do   uchwały nr XVII/N/865/02 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 12   czerwca 2002 r. w   sprawie podziału na   okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu w   wyborach do rady gminy, zmienionym uchwałą nr LXVII/878/06 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 25 maja 2006 r. w   sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w   mieście do stanu faktycznego oraz uchwałą nr   LXVI/920/10 z   dnia 28 lipca 2010 r. w   sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w   mieście do stanu faktycznego, wprowadza się następujące zmiany w   granicach poszczególnych okręgów wyborczych:  

1)   Nr 1   – dopisuje się nazwy nowo utworzonych ulic:  

a)   "Boya-Żeleńskiego",  

b)   "Szymkowiaka".  

2)   Nr 4   – dopisuje się nazwy nowo utworzonych placów:  

a)   "pl. Hiolskiego",  

b)   "pl. Karin Stanek",  

c)   "pl. Szalonka".  

§   2.   Na uchwałę rady w   sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w   liczbie co   najmniej   15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Katowicach, w   terminie 5   dni od   daty podania ich do publicznej wiadomości.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom, działającej za   Prezydenta Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na   tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Bytomiu.  

 

 

 

Pełniąca Funkcje Organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/477/12
Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską
z dnia 16 lipca 2012 r.

Rada Miejska w   Bytomiu uchwałą Nr XVII/N/865/02 z   dnia 12 czerwca 2002 roku dokonała podziału miasta na okręgi wyborcze. W   myśl art. 92 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw podział na okręgi wyborcze jest stały, a   ich granice można zmieniać jedynie w   przypadku zmian w   podziale terytorialnym państwa, zmiany liczby mieszkańców gminy, zmiany liczby radnych w   radzie lub zmiany liczby radnych wybieranych w   okręgach wyborczych.  

W latach 2006 i   2010 Rada Miejska w   Bytomiu dostosowała granice okręgów wyborczych do stanu faktycznego uzupełniając zakres numeracji niektórych ulic, dopisując nowe ulice lub ich zmienione nazwy.  

Niniejsza uchwała, podobnie jak dwie poprzednie uchwały, nie zmienia granic okręgów ustalonych w   2002 roku, zmianie nie ulega także ilość okręgów ani ilość mandatów wybieranych w   każdym okręgu.  

Dopisuje się dwie   nowo utworzone ulice – Boya-Żeleńskiego i   Szymkowiaka oraz trzy   nowo utworzone place – pl. Hiolskiego, pl. Karin Stanek oraz pl. Szalonka.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »