| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/484/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz  
art. 4   ust.   1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172), art. 90m  
ust.   2 ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z   2004 r. nr     256, poz.   2572 z   późn. zm.) w   związku z   art. 67 ust. 4   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. nr 88, poz. 985 z   późn. zm.) oraz w   związku z   wyznaczeniem przez Prezesa Rady Ministrów z   dniem 28   czerwca 2012 r. pełniącej funkcje organów Miasta Bytom  

uchwalam, co następuje:  

§   1.   Upoważnia się dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w   Bytomiu do prowadzenia postępowania w   sprawach świadczeń pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom, w   tym do wydawania decyzji administracyjnych.  

§   2.   Upoważnienia, o   którym mowa w   §   1, udziela się na czas nieokreślony.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za   Prezydenta Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Pełniąca Funkcje Organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/484/12
Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską
z dnia 30 lipca 2012 r.

W związku z   planowanym przejęciem zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w   Bytomiu, dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o   charakterze socjalnym, o   których mowa w   art. 90c ust. 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z   2004 r. nr   256, poz. 2572 z   późn. zm.) zachodzi konieczność upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w   Bytomiu do prowadzenia postępowania w   ww. zakresie.  

W myśl art. 90m ust. 2   ww. ustawy, udzielenie przedmiotowego upoważnienia dyrektorowi MOPR należy do kompetencji Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską.  

Zgodnie z   zapisami zawartymi w   uchwale nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 27   października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi  
w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską w   sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w   Bytomiu do prowadzenia postępowania w   sprawach świadczeń pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na   terenie gminy Bytom został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z   przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom –   www.bytom.pl   w zakładce "organizacje pozarządowe".  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »