| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/488/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w areszcie śledczym, szpitalach oraz zakładach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie Bytomia, w przedterminowych wyborach do Rady Miasta Bytom oraz w przedterminowych wyborach Prezydenta Miasta Bytom, zarządzonych na dzień 16 września 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 30 ust.   2b, 2d  
i   ust. 3   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r., nr 176, poz. 1190, z   późn. zm.), w   związku z   art. 16  
ust.   3   i   4 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. nr   21, poz. 113 z   późn.zm.) oraz art. 67 ust. 4   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. nr 88, poz. 985, z   późn. zm.) oraz w   związku z   wyznaczeniem przez Prezesa Rady Ministrów z   dniem 28 czerwca 2012 r. pełniącej funkcje organów Miasta Bytom  

uchwalam, co następuje:  

§   1.   1.   W przedterminowych wyborach do Rady Miasta   Bytom oraz przedterminowych wyborach Prezydenta Miasta Bytom, zarządzonych na dzień 16 września 2012 r., tworzy się odrębne obwody głosowania w   areszcie śledczym, szpitalach oraz zakładach pomocy społecznej, znajdujących się na   terenie Bytomia.  

2.   Ustala się następujące numery i   granice obwodów, o   których mowa w   ust. 1   oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:  

 

Nr obwodu  

Granice obwodu  

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej  

89  

Dom Pomocy Społecznej  
Ewangelicki Dom Opieki ”Ostoja Pokoju”  
ul. Matki Ewy 1  

Dom Pomocy Społecznej  
Ewangelicki Dom Opieki ”Ostoja Pokoju”  
ul. Matki Ewy 1  

90  

Szpital Specjalistyczny Nr 1  
al. Legionów 49  
(budynek przy al. Legionów 49)  

Szpital Specjalistyczny Nr 1  
al. Legionów 49  
(budynek przy al. Legionów 49)  

91  

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza  
ul. Krakowska 30  

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza  
ul. Krakowska 30  

92  

Szpital Specjalistyczny Nr 1  
ul. Żeromskiego 7  

Szpital Specjalistyczny Nr 1  
ul. Żeromskiego  

93  

Szpital Specjalistyczny Nr 2  
ul. Stefana Batorego 15  

Szpital Specjalistyczny Nr 2  
ul. Stefana Batorego 15  

94  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4  
al. Legionów 10  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4  
al. Legionów 10  

95  

Areszt Śledczy  
ul. Wrocławska 4  

Areszt Śledczy  
ul. Wrocławska 4  

96  

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych  
ul. Dworcowa 7  

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych  
ul. Dworcowa 7  

97  

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic N.S.J.  
ul. Piekarska 59  

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic N.S.J.  
ul. Piekarska 59  


§   2.   Na uchwałę rady w   sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w   liczbie co   najmniej 15,   przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Katowicach, w   terminie 5   dni od   daty podania ich do publicznej wiadomości.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom, działającej za   Prezydenta Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na   tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Bytomiu.  

 

 

 

Pełniąca Funkcje Organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/488/12
Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską
z dnia 30 lipca 2012 r.

Głosowanie w   wyborach do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw przeprowadza się w   stałych i   odrębnych obwodach głosowania, utworzonych na obszarze gminy. Obwody odrębne tworzy rada gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w   szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i   aresztach śledczych, jeśli w   dniu wyborów będzie w   nich przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w   gminie. Przedstawiany projekt uchwały tworzy odrębne obwody głosowania w   areszcie śledczym, szpitalach i   zakładach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie miasta Bytomia, w   zarządzonych na dzień 16 września 2012   r. przedterminowych wyborach do Rady Miasta Bytom i   przedterminowych wyborach Prezydenta Miasta Bytom oraz ustala ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Chylińska

Architekt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »