| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/488/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w areszcie śledczym, szpitalach oraz zakładach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie Bytomia, w przedterminowych wyborach do Rady Miasta Bytom oraz w przedterminowych wyborach Prezydenta Miasta Bytom, zarządzonych na dzień 16 września 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 30 ust.   2b, 2d  
i   ust. 3   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r., nr 176, poz. 1190, z   późn. zm.), w   związku z   art. 16  
ust.   3   i   4 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. nr   21, poz. 113 z   późn.zm.) oraz art. 67 ust. 4   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. nr 88, poz. 985, z   późn. zm.) oraz w   związku z   wyznaczeniem przez Prezesa Rady Ministrów z   dniem 28 czerwca 2012 r. pełniącej funkcje organów Miasta Bytom  

uchwalam, co następuje:  

§   1.   1.   W przedterminowych wyborach do Rady Miasta   Bytom oraz przedterminowych wyborach Prezydenta Miasta Bytom, zarządzonych na dzień 16 września 2012 r., tworzy się odrębne obwody głosowania w   areszcie śledczym, szpitalach oraz zakładach pomocy społecznej, znajdujących się na   terenie Bytomia.  

2.   Ustala się następujące numery i   granice obwodów, o   których mowa w   ust. 1   oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:  

 

Nr obwodu  

Granice obwodu  

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej  

89  

Dom Pomocy Społecznej  
Ewangelicki Dom Opieki ”Ostoja Pokoju”  
ul. Matki Ewy 1  

Dom Pomocy Społecznej  
Ewangelicki Dom Opieki ”Ostoja Pokoju”  
ul. Matki Ewy 1  

90  

Szpital Specjalistyczny Nr 1  
al. Legionów 49  
(budynek przy al. Legionów 49)  

Szpital Specjalistyczny Nr 1  
al. Legionów 49  
(budynek przy al. Legionów 49)  

91  

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza  
ul. Krakowska 30  

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza  
ul. Krakowska 30  

92  

Szpital Specjalistyczny Nr 1  
ul. Żeromskiego 7  

Szpital Specjalistyczny Nr 1  
ul. Żeromskiego  

93  

Szpital Specjalistyczny Nr 2  
ul. Stefana Batorego 15  

Szpital Specjalistyczny Nr 2  
ul. Stefana Batorego 15  

94  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4  
al. Legionów 10  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4  
al. Legionów 10  

95  

Areszt Śledczy  
ul. Wrocławska 4  

Areszt Śledczy  
ul. Wrocławska 4  

96  

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych  
ul. Dworcowa 7  

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych  
ul. Dworcowa 7  

97  

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic N.S.J.  
ul. Piekarska 59  

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic N.S.J.  
ul. Piekarska 59  


§   2.   Na uchwałę rady w   sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w   liczbie co   najmniej 15,   przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Katowicach, w   terminie 5   dni od   daty podania ich do publicznej wiadomości.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom, działającej za   Prezydenta Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na   tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Bytomiu.  

 

 

 

Pełniąca Funkcje Organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/488/12
Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską
z dnia 30 lipca 2012 r.

Głosowanie w   wyborach do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw przeprowadza się w   stałych i   odrębnych obwodach głosowania, utworzonych na obszarze gminy. Obwody odrębne tworzy rada gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w   szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i   aresztach śledczych, jeśli w   dniu wyborów będzie w   nich przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w   gminie. Przedstawiany projekt uchwały tworzy odrębne obwody głosowania w   areszcie śledczym, szpitalach i   zakładach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie miasta Bytomia, w   zarządzonych na dzień 16 września 2012   r. przedterminowych wyborach do Rady Miasta Bytom i   przedterminowych wyborach Prezydenta Miasta Bytom oraz ustala ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »