| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 205/XVII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 17 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr 116/XI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.11.2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Woźniki na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8   i art. 40 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) i   art. 19 ust. 1   pkt a   i ust. 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późniejszymi zmianami) i   obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 roku (M.P. z   2011 r. Nr 95, poz. 961)   Rada Miejska w   Woźnikach uchwala, co następuje:  

§   1.     Dokonać zmiany uchwały nr 116/XI/2011 Rady Miejskiej w   Woźnikach z   dnia 25.11.2011 r. w   sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i   gminy Woźniki na rok 2012 poprzez zmianę § 1, który otrzymuje brzmienie:   "Opłata targowa pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach:  

1.   Produkty spożywcze:  

-   przy sprzedaży dokonywanej z   samochodu - 18,00 zł dziennie,  

-   przy drobnej sprzedaży artykułów własnej produkcji mieszkańców gminy - 5,00 zł miesięcznie.  

2.   Produkty przemysłowe:  

-   przy sprzedaży dokonywanej z   samochodów ciężarowych - 18,00 zł dziennie,  

-   przy pozostałej sprzedaży - 18,00 zł dziennie."  

§   2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Woźnikach  


Irena   Matyl

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »