| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 7 sierpnia 2012r.

do porozumienia z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach nr 5/TZ/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

Województwem Śląskim   , z   siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w   osobach:  

Adama Matusiewicza                                                                                     Marszałka Województwa Śląskiego  

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi                                             Wicemarszałek Województwa Śląskiego  

a  

Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego   z siedzibą w   Katowicach przy ul. Barbary 21A, wpisanym do rejestru związków międzygminnych prowadzonego przez MSWiA pod poz. 46 [NIP 9542246280, REGON 271523831] reprezentowanym przez:  

Marka Kopla                                                                                                                   Zastępcę Przewodniczącego Zarządu  

Grzegorza Dydkowskiego                                                                         Zastępcę Przewodniczącego Zarządu  

zwanym dalej "   KZK GOP   ".  

§   1.  

Działając w   oparciu o   § 8   porozumienia nr 5/TZ/2012 z   dnia 15 lutego 2012 r. Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w   przedmiotowym porozumieniu:  

1.   W § 4   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

„1. Dotacje celowe przekazywane KZK GOP w   ramach niniejszego porozumienia z   budżetu Województwa Śląskiego w   kwocie   4   975   043,86 zł   (słownie:   cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy   ) będą pochodziły w   całości z   budżetów Gmin: Bieruń, Czerwionka-Leszczyny, Lędziny, Łazy, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Pilchowice, Rudziniec — na podstawie zawartych umów: z   Gminą Bieruń nr 420/TZ/2012 z   dnia 13.02.2012 r. (wraz z   aneksami   nr 1/2012 z   dnia 21.02.2012 r.   oraz nr 2/2012 z   dnia 18.07.2012 r.   ), Gminą Czerwionka-Leszczyny nr 421/TZ/2012 z   dnia 14.02.2012 r., Gminą Lędziny nr 399/TZ/2012 z   dnia 9.02.2012 r., Gminą Łazy nr 415/TZ/2012 z   dnia 9.02.2012 r., Gminą Mikołów nr 406/TZ/2012 z   dnia 9.02.2012 r., Gminą Ornontowice nr 400/TZ/2012 z   dnia 9.02.2012 r., Gminą Orzesze nr 402/TZ/2012 z   dnia 9.02.2012 r., Gminą Pilchowice nr 401/TZ/2012 z   dnia 9.02.2012 r. (wraz z   aneksem nr 1/2012 z   dnia 27.06.2012 r.), Gminą Rudziniec nr 1961/TZ/2012 z   dnia 28.06.2012 r., w   sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu.”  

2.   W § 4   ust. 2   punkt „a” otrzymuje brzmienie:  

„a. Bieruń –   1/12   dotacji celowej tej gminy za okres od stycznia do   grudnia   2012 r.”  

3.   W § 4   wprowadza się ustęp 4   w brzmieniu:  

  4. Przekazanie dotacji za miesiące: lipiec i   sierpień 2012 r., w   odniesieniu do części dotyczącej dotacji z   Gminy Bieruń, dokonane zostanie w   terminie do dnia 20 sierpnia 2012 r   .”  

4.   W § 6   ust. 1   punkt „a” otrzymuje brzmienie:  

„a. w   zakresie dotacji celowej dla obszaru gminy Bieruń od dnia 01.01.2012 r. do dnia   31.12.2012 r   .”  

§   2.  

Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.  

§   3.  

Aneks obowiązuje od dnia 1   lipca 2012 r.  

§   4.  

Aneks został sporządzony w   4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2   dla każdej ze stron.  

Województwo Śląskie                                                                                                                                                                     KZK GOP  

 

Marszałek Województwa  


Adam   Matusiewicz


Członek Zarządu Województwa  


Aleksandra   Banasiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu  


Marek   Kopel


Zastępca Przewodniczącego Zarządu  


Grzegorz   Dydkowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »