| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr Ed-I.031.7.2011 Prezydenta Miasta Częstochowy; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 29 sierpnia 2012r.

do porozumienia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

Działając na podstawie uchwały nr 141/XVIII/2001 Rady Powiatu w   Kłobucku z   dnia 2   kwietnia 2001 r. w   sprawie zlecania zadań w   zakresie edukacji publicznej innym powiatom i   gminom oraz uchwały nr 795/L/2005 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 24 października 2005 r. w   sprawie przyjęcia przez Miasto Częstochowa do prowadzenia zadań dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych z   Powiatu Kłobuckiego w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w   Centrum Kształcenia Ustawicznego w   Częstochowie przy ul. Legionów 58, w   związku z   realizacją zadań określonych w   art. 5a ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (jt. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), strony porozumienia ustalają co następuje:  

§ 1.  

1.   § 2   ust. 1   porozumienia otrzymuje nowe brzmienie: "1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w   danym roku i   kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie lub konsultacjach w   wysokości  

1)   kurs dla klas I   - 4-tygodniowy - 330,00 zł,  

2)   kurs dla klas II - 4-tygodniowy - 330,00 zł,  

3)   kurs dla klas III - 4-tygodniowy - 330,00 zł.".  

2.   § 3   ust. 1   porozumienia otrzymuje nowe brzmienie: "1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2012/2013.".  

§ 2.  

Pozostałe ustalenia porozumienia nie ulegają zmianie.  

§ 3.  

Aneks do porozumienia wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   ma zastosowanie od dnia 1   września 2012 r.  

§ 4.  

Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 5.  

Aneks do porozumienia sporządza się w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy::
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  


Przemysław   Koperski

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy:

Naczelnik Wydziału Edukacji  


Ryszard   Stefaniak

Starosta Kłobucki  


Roman   Minkina


Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego  


Maciej   Biernacki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »