| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr Ed-I.031.7.2011 Prezydenta Miasta Częstochowy; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 29 sierpnia 2012r.

do porozumienia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

Działając na podstawie uchwały nr 141/XVIII/2001 Rady Powiatu w   Kłobucku z   dnia 2   kwietnia 2001 r. w   sprawie zlecania zadań w   zakresie edukacji publicznej innym powiatom i   gminom oraz uchwały nr 795/L/2005 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 24 października 2005 r. w   sprawie przyjęcia przez Miasto Częstochowa do prowadzenia zadań dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych z   Powiatu Kłobuckiego w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w   Centrum Kształcenia Ustawicznego w   Częstochowie przy ul. Legionów 58, w   związku z   realizacją zadań określonych w   art. 5a ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (jt. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), strony porozumienia ustalają co następuje:  

§ 1.  

1.   § 2   ust. 1   porozumienia otrzymuje nowe brzmienie: "1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w   danym roku i   kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie lub konsultacjach w   wysokości  

1)   kurs dla klas I   - 4-tygodniowy - 330,00 zł,  

2)   kurs dla klas II - 4-tygodniowy - 330,00 zł,  

3)   kurs dla klas III - 4-tygodniowy - 330,00 zł.".  

2.   § 3   ust. 1   porozumienia otrzymuje nowe brzmienie: "1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2012/2013.".  

§ 2.  

Pozostałe ustalenia porozumienia nie ulegają zmianie.  

§ 3.  

Aneks do porozumienia wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   ma zastosowanie od dnia 1   września 2012 r.  

§ 4.  

Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 5.  

Aneks do porozumienia sporządza się w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy::
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  


Przemysław   Koperski

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy:

Naczelnik Wydziału Edukacji  


Ryszard   Stefaniak

Starosta Kłobucki  


Roman   Minkina


Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego  


Maciej   Biernacki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »