| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/180/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia "Zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat pszczyński"

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z   2001r., poz. 1592 z   późniejszymi zmianami), art. 1   ust. 1   pkt. 1   oraz art. 42 ust. 6   i ust. 7   pkt. 2   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U.z 2006r., Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Powiatu  
uchwala:  

§   1.  

Przyjąć „Zasady udzielania i   rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat pszczyński” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Traci moc Uchwała Nr XXXI/246/2005 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 18 maja 2005r. w   sprawie „Zasad udzielania i   rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w   szkołach i   placówkach prowadzonych przez Powiat Pszczyński”.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Eugeniusz   Pająk

 


Załącznik do Uchwały Nr XX/180/12
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 29 sierpnia 2012r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »