| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/221/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia regulaminów obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Rudziniec

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 4   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2010 r. Nr 17, póz. 95)  

 

Rada Gminy Rudziniec  
uchwala:  

 

§   1.   Ustala się następujące regulaminy obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Rudziniec, zwane dalej regulaminami:  

1)   Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice w   brzmieniu określonym w   załączniku nr l do uchwały,  

2)   Regulamin korzystania z   boiska do siatkówki plażowej nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice w   brzmieniu określonym w   załączniku nr 2   do uchwały,  

3)   Regulamin korzystania z   miejsca postojowego nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice w   brzmieniu określonym w   załączniku nr 3   do uchwały,  

4)   Regulamin korzystania z   pola biwakowego w   brzmieniu określonym w   załączniku nr 4   do uchwały,  

5)   Regulamin placu zabaw w   brzmieniu określonym w   załączniku nr 5   do uchwały.  

§   2.   Regulaminy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na wszystkich obiektach, których dotyczą.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XXIX/305/05 Rady Gminy Rudziniec z   dnia 27 kwietnia 2005r. w   sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z   wód zbiorników wodnych Pławniowice i   terenów przyległych do zbiorników z   późniejszymi zmianami oraz Uchwała Nr VII/75/07 Rady Gminy Rudziniec z   dnia 26 kwietnia 2007r. w   sprawie: zatwierdzenia regulaminu pola biwakowego.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.  

§   5.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Bernard   Kukowka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/221/2012
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do uchwały nr XIX.221.2012  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/221/2012
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do uchwały nr XIX.221.2012  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/221/2012
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3   do uchwały nr XIX.221.2012  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/221/2012
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4   do uchwały nr XIX.221.2012  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/221/2012
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5   do uchwały nr XIX.221.2012  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »