| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/273/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXI/244/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Rudziniec NR XLVI/489/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6 i   art.18 ust 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001 r.nr.142,poz.1591 z   póżn.zm.) oraz art.3.ust.1, art.7 , art.17 ust.1 pkt 3, art. 36 pkt 2   lit I, art. 48 ust. 1   i 2   oraz art. 97 ust. 5   ustawyz dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U z   2009 r. Nr 175, poz.1362 z   póżn.zm)  

uchwala się, co następuje  
 

§   1.   Uchyla się w   całości uchwałę Nr XXI/244/2012 z   dnia 27 czerwca 2012 r.w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w   placówce zapewniającej miejsca noclegowe Ośrodek Wsparcia Przystań.  

 

§   2.   W uchwale Nr XLVI/489/06 z   dnia 31 sierpnia 2006 r. w   sprawie ustalenia organizacji oraz zasad ustalania opłat za pobyt w   Ośrodku Wsparcia PRZYSTAŃ w   Rudzińcu przy ul.Lipowej 43, w   którym udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z   pomocy społecznej w   formie:schronienia i   ubrania osobom tego pozbawionym wprowadza się następujące zmiany:  

 

1)   w § 2   wykreśla się p. 4  

2)   w § 3   dodaje się ust. 3   w brzmieniu „3. Ośrodek Wsparcia PRZYSTAŃ mieści się w   Bojszowie przy ul. Dąbrówka 10a/5”  

3)   występujące w   tytule uchwały słowa „w Rudzińcu przy ul. Lipowej 43” zastępuje się słowami: „w Bojszowie przy ul. Dąbrówka 10a/5”.  

 

§   3.   Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Rudziniec.  

 

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Bernard   Kukowka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »