| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/254/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 1, art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 400 a   ust. 1   pkt 21,  
art. 403 ust. 2   i ust. 4   - 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z   2008 r., Nr 25, poz. 150, z   późn. zm),  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

W załączniku nr 1   - „Regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Ustroń na wymianę źródeł ciepła w   budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń” - do uchwały nr XVII/184/2012 Rady Miasta Ustroń z   dnia 28 lutego 2012 r. w   sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w   budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń wprowadza się następujące zmiany:  

§  4   pkt 4   otrzymuje brzmienie:  

Kwota dotacji wyliczana jest na podstawie przedstawionej przez Inwestora faktury (rachunku) za wykonanie prac, o   których mowa w   § 2   ust. 1   i stanowi do 60% łącznej wysokości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 6240,00 zł w   przypadku wymiany na nowe źródło ciepła i   nie więcej niż 7800,00 zł w   przypadku instalacji kolektorów słonecznych. .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »