| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/254/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 1, art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 400 a   ust. 1   pkt 21,  
art. 403 ust. 2   i ust. 4   - 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z   2008 r., Nr 25, poz. 150, z   późn. zm),  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

W załączniku nr 1   - „Regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Ustroń na wymianę źródeł ciepła w   budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń” - do uchwały nr XVII/184/2012 Rady Miasta Ustroń z   dnia 28 lutego 2012 r. w   sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w   budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń wprowadza się następujące zmiany:  

§  4   pkt 4   otrzymuje brzmienie:  

Kwota dotacji wyliczana jest na podstawie przedstawionej przez Inwestora faktury (rachunku) za wykonanie prac, o   których mowa w   § 2   ust. 1   i stanowi do 60% łącznej wysokości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 6240,00 zł w   przypadku wymiany na nowe źródło ciepła i   nie więcej niż 7800,00 zł w   przypadku instalacji kolektorów słonecznych. .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mKsiegowa.pl program księgowy

mKsiegowa.pl to program księgowy online dla spółek, stowarzyszeń i fundacji. Magazyn online. Efaktura.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »