| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr Ed-I.031.8.2012 Prezydenta Miasta Częstochowa; Zarządu Powiatu Myszkowskiego

z dnia 28 sierpnia 2012r.

do porozumienia z dnia 12 listopada 2009r.w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

zawarty pomiędzy Miastem Częstochowa reprezentowanym przez:  
Przemysława Koperskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy i   Ryszarda Stefaniaka - Naczelnika Wydziału Edukacji,   zwanym dalej "Przyjmującym",   a Powiatem Myszkowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   Myszkowie, w   imieniu którego działają:  
Wojciech Picheta - Starosta Myszkowski i   Jan Kieras - Wicestarosta Myszkowski,   zwanymi dalej "Powierzającym"  

Działając na podstawie uchwały nr XVIII/108/2000 Rady Powiatu w   Myszkowie z   dnia 27 września 2000 r. w   sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Powiatu na zawieranie porozumień z   Zarządem Miasta Częstochowy oraz uchwały nr 794/L/2005 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 24 października 2005 r. w   sprawie przyjęcia przez Miasto Częstochowa do prowadzenia zadań dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych z   Powiatu Myszkowskiego w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w   Centrum Kształcenia Ustawicznego w   Częstochowie przy ul. Legionów 58, w   związku z   realizacją zadań określonych w   art. 5a ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (jt. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), strony porozumienia ustalają co następuje:  

§   1.   1.   § 2   ust. 1   porozumienia otrzymuje nowe brzmienie: "1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w   danym roku i   kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie lub konsultacjach w   wysokości  

1)   kurs dla klas I   - 4-tygodniowy - 330,00 zł,  

2)   kurs dla klas II - 4-tygodniowy - 330,00 zł,  

3)   kurs dla klas III - 4-tygodniowy - 330,00 zł.".  

2.   § 3   ust. 1   porozumienia otrzymuje nowe brzmienie: "1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2012/2013.".  

§   2.   Pozostałe ustalenia porozumienia nie ulegają zmianie.  

§   3.   Aneks do porozumienia wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   ma zastosowanie od dnia 1   września 2012r.  

§   4.   Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


§   5.   Aneks do porozumienia sporządza się w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy:
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  


Przemysław   Koperski

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy:

Naczelnik Wydziału Edukacji  


Ryszard   Stefaniak

Starosta Myszkowski  


Wojciech   Picheta


Wicestarosta Myszkowski  


Jan   Kieras

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LingoLab.pl

Internetowa Szkoła Językowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »