| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chełm Śląski, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełm Śląski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z   poź. zm.) i   art 15 ust 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011r Nr 5, poz 13)  

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala , co następuje :  

§   1.   1.   Udostępnia się operatorom i   przewoźnikom wykonującym przewozy osób w   transporcie drogowym w   rozumieniu ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011r Nr 5, poz 13) oraz ustawy z   dnia 6   września 2001r o   transporcie drogowym (tj.Dz.U. z   2007r Nr 125, poz. 874 z   póź. zm.), przystanki komunikacyjne zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały.  

2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków , o   których mowa w   ust 1   określa załącznik nr 2   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/111/2012    
Rady Gminy Chełm Śląski    
z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełm Śląski  

 

Lp.  

Miejscowość  

Ulica  

Nazwa przystanku  

1  

Chełm Śląski  

Chełmska  

Chełm Śląski  - Podłuże  

2  

Chełm Śląski  

Chełmska  

Chełm Śląski  - Techników  

3  

Chełm Śląski  

Techników  

Chełm Śląski  - Fawent  

4  

Chełm Śląski  

Stacyjna  

Chełm Śląski  - Stacyjna  

5  

Chełm Śląski  

Stacyjna  

Chełm Śląski  - Wiosenna  

6  

Chełm Śląski  

Śląska  

Chełm Śląski  - Kościół  

7  

Chełm Śląski  

Chełmska  

Chełm Śląski  - Brzechwy  

8  

Chełm Śląski  

Chełmska  

Chełm Śląski  - Śląska  

9  

Chełm Śląski  

Chełmska  

Kopciowice  - Ludowa  

10  

Chełm Śląski  

Chełmska  

Kopciowice  - Zakole  

11  

Chełm Śląski  

Górnośląska  

Kopciowice  - Karłowicza  

12  

Chełm Śląski  

Górnośląska  

Chełm Mały  - Górnośląska  

13  

Chełm Śląski  

Górnośląska  

Chełm Mały  - pętla  

14  

Chełm Śląski  

Chełmska  

Chełm Śląski  - Osada  

15  

Chełm Śląski  

Odrodzenia  

Chełm Śląski  - Odrodzenia  

16  

Chełm Śląski  

Odrodzenia  

Chełm Śląski  - Odrodzenia przejazd  
kolejowy  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVII/111/2012    
Rady Gminy Chełm Śląski    
z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
 

§   1.   Udostępnianie operatorom i   przewoźnikom przystanków komunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a   Gminą Chełm Śląski.  

§   2.   Operatorzy i   przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z   przyjętym i   opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy.  

§   3.   Zabrania się korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   celu przerw technicznych lub wynikających z   czasu pracy kierowcy.  

§   4.   Pojazdy winne się zatrzymywać w   odległości nie większej niż 15 m od słupka za znakiem D15 lub tablicy oznaczającej przystanek ; a   w przypadku przystanku z   zatoką w   tej zatoce tak aby umożliwić pasażerom dogodne i   bezpieczne wsiadanie i   wysiadanie z   pojazdu .Czas postoju na przystanku nie może być dłuższy niż wymaga to swobodne wyjście i   wejście pasażerów korzystających z   przewozu.  

§   5.   W przypadkach koniecznych , wynikających z   czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone.  

Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z   użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.  

§   6.   Wójt Gminy Chełm Śląski poinformuje w   terminie 3   dni roboczych operatora lub przewoźnika o   ograniczeniach o   których mowa w   § 5.  

§   7.   Operator lub przewoźnik winien uzgodnić z   Wójtem Gminy Chełm Śląski sposób umieszczenia na przystankach rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z   wykonywanymi przewozami. Dbałość o   należyty i   czytelny stan tabliczek z   rozkładem jazdy należy do obowiązków przewoźnika lub operatora.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »