| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chełm Śląski, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełm Śląski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z   poź. zm.) i   art 15 ust 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011r Nr 5, poz 13)  

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala , co następuje :  

§   1.   1.   Udostępnia się operatorom i   przewoźnikom wykonującym przewozy osób w   transporcie drogowym w   rozumieniu ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011r Nr 5, poz 13) oraz ustawy z   dnia 6   września 2001r o   transporcie drogowym (tj.Dz.U. z   2007r Nr 125, poz. 874 z   póź. zm.), przystanki komunikacyjne zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały.  

2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków , o   których mowa w   ust 1   określa załącznik nr 2   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/111/2012    
Rady Gminy Chełm Śląski    
z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełm Śląski  

 

Lp.  

Miejscowość  

Ulica  

Nazwa przystanku  

1  

Chełm Śląski  

Chełmska  

Chełm Śląski  - Podłuże  

2  

Chełm Śląski  

Chełmska  

Chełm Śląski  - Techników  

3  

Chełm Śląski  

Techników  

Chełm Śląski  - Fawent  

4  

Chełm Śląski  

Stacyjna  

Chełm Śląski  - Stacyjna  

5  

Chełm Śląski  

Stacyjna  

Chełm Śląski  - Wiosenna  

6  

Chełm Śląski  

Śląska  

Chełm Śląski  - Kościół  

7  

Chełm Śląski  

Chełmska  

Chełm Śląski  - Brzechwy  

8  

Chełm Śląski  

Chełmska  

Chełm Śląski  - Śląska  

9  

Chełm Śląski  

Chełmska  

Kopciowice  - Ludowa  

10  

Chełm Śląski  

Chełmska  

Kopciowice  - Zakole  

11  

Chełm Śląski  

Górnośląska  

Kopciowice  - Karłowicza  

12  

Chełm Śląski  

Górnośląska  

Chełm Mały  - Górnośląska  

13  

Chełm Śląski  

Górnośląska  

Chełm Mały  - pętla  

14  

Chełm Śląski  

Chełmska  

Chełm Śląski  - Osada  

15  

Chełm Śląski  

Odrodzenia  

Chełm Śląski  - Odrodzenia  

16  

Chełm Śląski  

Odrodzenia  

Chełm Śląski  - Odrodzenia przejazd  
kolejowy  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVII/111/2012    
Rady Gminy Chełm Śląski    
z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
 

§   1.   Udostępnianie operatorom i   przewoźnikom przystanków komunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a   Gminą Chełm Śląski.  

§   2.   Operatorzy i   przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z   przyjętym i   opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy.  

§   3.   Zabrania się korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   celu przerw technicznych lub wynikających z   czasu pracy kierowcy.  

§   4.   Pojazdy winne się zatrzymywać w   odległości nie większej niż 15 m od słupka za znakiem D15 lub tablicy oznaczającej przystanek ; a   w przypadku przystanku z   zatoką w   tej zatoce tak aby umożliwić pasażerom dogodne i   bezpieczne wsiadanie i   wysiadanie z   pojazdu .Czas postoju na przystanku nie może być dłuższy niż wymaga to swobodne wyjście i   wejście pasażerów korzystających z   przewozu.  

§   5.   W przypadkach koniecznych , wynikających z   czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone.  

Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z   użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.  

§   6.   Wójt Gminy Chełm Śląski poinformuje w   terminie 3   dni roboczych operatora lub przewoźnika o   ograniczeniach o   których mowa w   § 5.  

§   7.   Operator lub przewoźnik winien uzgodnić z   Wójtem Gminy Chełm Śląski sposób umieszczenia na przystankach rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z   wykonywanymi przewozami. Dbałość o   należyty i   czytelny stan tabliczek z   rozkładem jazdy należy do obowiązków przewoźnika lub operatora.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »