| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/264/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 8 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/38/11 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świętochłowice w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XVIII/213/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/38/11 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świętochłowice w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. a   oraz art. 40 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), art. 34 ust. 1   pkt 3, art. 68 ust. 1   pkt 7, art. 70 ust. 2   i 4   oraz art. 218 w   związku z   art. 67 ust. 3   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651, z   późn. zm.) oraz art. 2-3a ustawy z   dnia 24 czerwca 1994 r. o   własności lokali ( Dz. U. z   2000 r., Nr 80, poz. 903, z   poźn. zm.)  

Rada Miejska w   Świętochłowicach  
uchwala:  

§   1.   W uchwale Rady Miejskiej w   Świętochłowicach Nr V/38/11 z   dnia 16 lutego 2011 r. w   sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świętochłowice w   trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w   Świętochłowicach Nr XVIII/213/12 z   dnia 18 kwietnia 2012 r. w   sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w   Świętochłowicach Nr V/38/11 z   dnia 16 lutego 2011 r. w   sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świętochłowice w   trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, w   § 5   wprowadza się następujące zmiany:  

1.   ust. 4   otrzymuje brzmienie :  

4.   W przypadku sprzedaży, za jednorazową zapłatą, lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którzy posiadają umowę najmu przez okres krótszy niż pięć lat dopuszcza się możliwość udzielenia bonifikaty do 40% ceny tego lokalu ustalonej na podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, z   zastrzeżeniem iż uprawnionemu do bonifikaty 40% spełniającemu jednocześnie warunki z   ust. 5   do 90% bonifikaty, przysługuje bonifikata 90%, .

2.   dodaje się ust. 6   w brzmieniu :  

6.   W przypadku najemców, którzy posiadają umowę najmu na dany lokal przez okres krótszy niż pięć lat dopuszcza się możliwość zaliczenia do obecnego okresu najmu czasokresu uprzednio najmowanego lokalu mieszkalnego, pod warunkiem, że:  

1)   obecnie najmowany lokal mieszkalny oraz zamieniony są własnością Gminy Świętochłowice,  

2)   zawarcie umowy najmu obecnie najmowanego lokalu mieszkalnego nastąpiło niezwłocznie. .

§   2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   października 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »