| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/320/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 22 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Knurów oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust. 1   pkt 6   i ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011r., Nr 5, poz. 13 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miasta Knurów  
uchwala:  

§   1.   Udostępnić Operatorom publicznego transportu zbiorowego i   Przewoźnikom możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Knurów na warunkach i   zasadach określonych w   niniejszym Regulaminie stanowiącym Załącznik Nr 1   do uchwały.  

§   2.   Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Knurów zgodnie z   wykazem stanowiącym Załącznik Nr 2   do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Trzęsiok

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXII/320/12    
Rady Miasta Knurów    
z dnia 22 sierpnia 2012 r.  
 

Regulamin  
warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych  
na terenie Gminy Knurów  

1)   Regulamin określa warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Knurów.  

2)   Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Knurów mogą korzystać Operatorzy oraz Przewoźnicy w   ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.  

3)   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawka opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu określona została odrębną uchwałą Rady Miasta.  

4)   Warunkiem korzystania z   przystanków komunikacyjnych jest:  

a)   uzgodnienie zasad korzystania z   przystanków komunikacyjnych z   Gminą Knurów;  

b)   uiszczanie opłat za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych.  

5)   Przystanki komunikacyjne udostępnia się Operatorom i   Przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający:  

a)   proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki i   czas odjazdów z   poszczególnych przystanków na terenie Gminy Knurów;  

b)   schemat połączeń z   zaznaczoną linią komunikacyjną i   przystankami komunikacyjnymi na terenie Gminy Knurów.  

6)   Udostępnienie przystanków komunikacyjnych następuje poprzez wydanie wnioskodawcy uzgodnienia zasad korzystania z   przystanków komunikacyjnych.  

7)   Zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych:  

a)   korzystający z   przystanków komunikacyjnych zobowiązany jest do zatrzymywania pojazdu celem obsługi pasażerów w   takim miejscu przystanku, aby nie utrudniało to korzystanie innym użytkownikom a   jednocześnie ułatwiało pasażerom wysiadanie i   wsiadanie do pojazdu;  

b)   zabrania się postoju na przystanku powyżej czasu potrzebnego do obsługi pasażerów. Nie dotyczy przystanku końcowego;  

c)   Operatorzy i   Przewoźnicy korzystają z   przystanków komunikacyjnych zgodnie z   rozkładem jazdy;  

d)   umieszczenie tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do Operatora lub Przewoźnika;  

e)   zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Trzęsiok

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXII/320/12    
Rady Miasta Knurów    
z dnia 22 sierpnia 2012 r.  

 

Lp.  

Nazwa przystanku  

Lokalizacja  

Kierunek  

1  

Knurów 26 Stycznia  

ul. 26 Stycznia  

w obu kierunkach  

2  

Knurów Cmentarz Komunalny  

ul. Rakoniewskiego  

w obu kierunkach  

3  

Knurów Dworcowa  

ul. Dworcowa  

w obu kierunkach  

4  

Knurów Graniczna  

ul. Dworcowa  

Gierałtowice  

5  

Knurów Kino  

ul. Niepodległości  

w obu kierunkach  

6  

Knurów Kosmonautów  

ul. Kosmonautów  

w obu kierunkach  

7  

Knurów Poczta  

ul. Dworcowa  

w obu kierunkach  

8  

Knurów Remiza  

ul. 1   Maja  

w obu kierunkach  

9  

Knurów Szkoła  

ul. Wilsona  

w obu kierunkach  

10  

Knurów Szpitalna  

ul. Szpitalna  

w obu kierunkach  

11  

Knurów Ułanów  

ul. Szpitalna  

w obu kierunkach  

12  

Knurów Urząd Miasta  

ul. dr. Floriana Ogana  

ul. Wilsona  

13  

Knurów Wilsona  

ul. Wilsona  

w obu kierunkach  

14  

Knurów Wojska Polskiego  

ul. 1   Maja  

w obu kierunkach  

15  

Krywałd Bojowa  

ul. Zwycięstwa  

w obu kierunkach  

16  

Krywałd Michalskiego  

ul. Michalskiego  

w obu kierunkach  

17  

Krywałd Przejazd Kolejowy  

ul. Rybnicka  

w obu kierunkach  

18  

Krywałd Rybnicka  

ul. Rybnicka  

w obu kierunkach  

19  

Krywałd Stadion  

ul. Zwycięstwa  

w obu kierunkach  

20  

Krywałd Zacisze  

ul. Niepodległości  

w obu kierunkach  

21  

Krywałd Zwycięstwa  

ul. Zwycięstwa  

w obu kierunkach  

22  

Szczygłowice Aleja Piastów  

Aleja Piastów  

w obu kierunkach  

23  

Szczygłowice Kopalnia  

ul. Lignozy  

w obu kierunkach  

24  

Szczygłowice Kościół  

ul. Zwycięstwa  

w obu kierunkach  

25  

Szczygłowice Skrzyżowanie  

ul. Zwycięstwa  

w obu kierunkach  

26  

Szczygłowice Skrzyżowanie  

ul. Lignozy  

w obu kierunkach  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Trzęsiok

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »