| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/320/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 22 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Knurów oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust. 1   pkt 6   i ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011r., Nr 5, poz. 13 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miasta Knurów  
uchwala:  

§   1.   Udostępnić Operatorom publicznego transportu zbiorowego i   Przewoźnikom możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Knurów na warunkach i   zasadach określonych w   niniejszym Regulaminie stanowiącym Załącznik Nr 1   do uchwały.  

§   2.   Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Knurów zgodnie z   wykazem stanowiącym Załącznik Nr 2   do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Trzęsiok

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXII/320/12    
Rady Miasta Knurów    
z dnia 22 sierpnia 2012 r.  
 

Regulamin  
warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych  
na terenie Gminy Knurów  

1)   Regulamin określa warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Knurów.  

2)   Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Knurów mogą korzystać Operatorzy oraz Przewoźnicy w   ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.  

3)   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawka opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu określona została odrębną uchwałą Rady Miasta.  

4)   Warunkiem korzystania z   przystanków komunikacyjnych jest:  

a)   uzgodnienie zasad korzystania z   przystanków komunikacyjnych z   Gminą Knurów;  

b)   uiszczanie opłat za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych.  

5)   Przystanki komunikacyjne udostępnia się Operatorom i   Przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający:  

a)   proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki i   czas odjazdów z   poszczególnych przystanków na terenie Gminy Knurów;  

b)   schemat połączeń z   zaznaczoną linią komunikacyjną i   przystankami komunikacyjnymi na terenie Gminy Knurów.  

6)   Udostępnienie przystanków komunikacyjnych następuje poprzez wydanie wnioskodawcy uzgodnienia zasad korzystania z   przystanków komunikacyjnych.  

7)   Zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych:  

a)   korzystający z   przystanków komunikacyjnych zobowiązany jest do zatrzymywania pojazdu celem obsługi pasażerów w   takim miejscu przystanku, aby nie utrudniało to korzystanie innym użytkownikom a   jednocześnie ułatwiało pasażerom wysiadanie i   wsiadanie do pojazdu;  

b)   zabrania się postoju na przystanku powyżej czasu potrzebnego do obsługi pasażerów. Nie dotyczy przystanku końcowego;  

c)   Operatorzy i   Przewoźnicy korzystają z   przystanków komunikacyjnych zgodnie z   rozkładem jazdy;  

d)   umieszczenie tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do Operatora lub Przewoźnika;  

e)   zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Trzęsiok

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXII/320/12    
Rady Miasta Knurów    
z dnia 22 sierpnia 2012 r.  

 

Lp.  

Nazwa przystanku  

Lokalizacja  

Kierunek  

1  

Knurów 26 Stycznia  

ul. 26 Stycznia  

w obu kierunkach  

2  

Knurów Cmentarz Komunalny  

ul. Rakoniewskiego  

w obu kierunkach  

3  

Knurów Dworcowa  

ul. Dworcowa  

w obu kierunkach  

4  

Knurów Graniczna  

ul. Dworcowa  

Gierałtowice  

5  

Knurów Kino  

ul. Niepodległości  

w obu kierunkach  

6  

Knurów Kosmonautów  

ul. Kosmonautów  

w obu kierunkach  

7  

Knurów Poczta  

ul. Dworcowa  

w obu kierunkach  

8  

Knurów Remiza  

ul. 1   Maja  

w obu kierunkach  

9  

Knurów Szkoła  

ul. Wilsona  

w obu kierunkach  

10  

Knurów Szpitalna  

ul. Szpitalna  

w obu kierunkach  

11  

Knurów Ułanów  

ul. Szpitalna  

w obu kierunkach  

12  

Knurów Urząd Miasta  

ul. dr. Floriana Ogana  

ul. Wilsona  

13  

Knurów Wilsona  

ul. Wilsona  

w obu kierunkach  

14  

Knurów Wojska Polskiego  

ul. 1   Maja  

w obu kierunkach  

15  

Krywałd Bojowa  

ul. Zwycięstwa  

w obu kierunkach  

16  

Krywałd Michalskiego  

ul. Michalskiego  

w obu kierunkach  

17  

Krywałd Przejazd Kolejowy  

ul. Rybnicka  

w obu kierunkach  

18  

Krywałd Rybnicka  

ul. Rybnicka  

w obu kierunkach  

19  

Krywałd Stadion  

ul. Zwycięstwa  

w obu kierunkach  

20  

Krywałd Zacisze  

ul. Niepodległości  

w obu kierunkach  

21  

Krywałd Zwycięstwa  

ul. Zwycięstwa  

w obu kierunkach  

22  

Szczygłowice Aleja Piastów  

Aleja Piastów  

w obu kierunkach  

23  

Szczygłowice Kopalnia  

ul. Lignozy  

w obu kierunkach  

24  

Szczygłowice Kościół  

ul. Zwycięstwa  

w obu kierunkach  

25  

Szczygłowice Skrzyżowanie  

ul. Zwycięstwa  

w obu kierunkach  

26  

Szczygłowice Skrzyżowanie  

ul. Lignozy  

w obu kierunkach  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Trzęsiok

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »