| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/277/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art.18 ust.1 i   ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i   ust.2 pkt 4, art.41 ust.1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późniejszymi zmianami), art.15 ust.2 ustawy z   dnia 16   grudnia   2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011r. Nr 5,   poz.13 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska Orzesze postanawia  

§   1.   Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnikom możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzesze na warunkach i   zasadach określonych w   regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Jan   Mach

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/277/12    
Rady Miejskiej Orzesze    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

Regulamin korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzesze  

§   1.   Warunkiem korzystania z   przystanków jest uiszczanie opłat za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych, z   chwilą podjęcia i   wejścia w   życie uchwały w   sprawie ustalenia stawek opłat za korzystania z   przystanków komunikacyjnych.  

§   2.   Przystanki komunikacyjne będą udostępniane operatorom i   przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki i   czasy odjazdów z   poszczególnych przystanków.  

§   3.   Zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych  

1.   Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać operatorzy i   przewoźnicy w   celu wykonywania przewozu.  

2.   Operatorzy i   przewoźnicy korzystają z   przystanków komunikacyjnych zgodnie z   rozkładem jazdy.  

3.   Operatorzy i   przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w   miejscu do tego przeznaczonym w   obrębie przystanku komunikacyjnego.  

4.   Czas postoju środka transportu jest uzależniony od warunków ruchowych i   obłożenia konkretnego przystanku i   nie może trwać dłużej niż dwie minuty za wyjątkiem postojów na przystankach początkowych i   końcowych.  

5.   Korzystanie z   przystanku komunikacyjnego powinno się odbyć w   sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi lub przystanku komunikacyjnego, a   także z   poszanowaniem zasad organizacji i   bezpieczeństwa ruchu drogowego.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXV/277/12    
Rady Miejskiej Orzesze    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzesze  

 

Lp.  

Nazwa przystanku  

Ulica  

Opis  

1  

Orzesze Apteka  

Rybnicka  

jednostronny  

2  

Orzesze Rybnicka  

Rybnicka  

dwustronny  

3  

Orzesze Zawada II  

Rybnicka  

dwustronny  

4  

Orzesze Kościół  

Św.Wawrzyńca  

dwustronny  

5  

Orzesze I  

Św.Wawrzyńca  

dwustronny  

6  

Orzesze II  

Św.Wawrzyńca  

dwustronny  

7  

Orzesze Urząd Miejski  

Bukowina  

dwustronny  

8  

Orzesze Szkoła  

Bukowina  

dwustronny  

9  

Orzesze Szpital  

Gliwicka  

dwustronny  

10  

Orzesze Szklarnia  

Gliwicka  

dwustronny  

11  

Orzesze Jaśkowicka  

Jaśkowicka  

jednostronny  

12  

Orzesze Jaśkowica Posesja  

Jaśkowicka  

jednostronny  

13  

Orzesze Jaśkowice Dw.PKP  

Stuska  

dwustronny  

14  

Orzesze Jaśkowice Zremb  

Fabryczna  

jednostronny  

15  

Orzesze Kąty  

Żorska  

dwustronny  

16  

Orzesze Zawada I  

Żorska  

dwustronny  

17  

Orzesze Kawika  

Żorska  

dwustronny  

18  

Zazdrość Las  

Żorska  

dwustronny  

19  

Zazdrość Szkoła  

Żorska  

dwustronny  

20  

Zazdrość I  

Żorska  

dwustronny  

21  

Woszczyce Skrzyżowanie  

Żorska  

dwustronny  

22  

Woszczyce PKS  

Centralna  

dwustronny  

23  

Woszczyce Centrum  

Długosza  

dwustronny  

24  

Woszczyce Szkoła  

Batorego  

dwustronny  

25  

Królówka Las  

Pisarka  

dwustronny  

26  

Królówka GS  

Pisarka  

dwustronny  

27  

Królówka Sołtys  

Pisarka  

dwustronny  

28  

Zgoń Skrzyżowanie  

Grunwaldzka  

dwustronny  

29  

Zgoń Pętla  

Akacjowa  

dwustronny  

30  

Zgoń Sklep  

Akacjowa  

jednostronny  

31  

Zgoń Gostyńska  

Akacjowa  

dwustronny  

32  

Zgoń Kapliczka  

Gostyńska  

dwustronny  

33  

Gardawice Wojska Polskiego  

Wojska Polskiego  

dwustronny  

34  

Gardawice SKR  

Wojska Polskiego  

dwustronny  

35  

Gardawice Piekarnia  

Katowicka  

dwustronny  

36  

Gardawice Szkoła  

Katowicka  

dwustronny  

37  

Gardawice  

Centralna  

dwustronny  

38  

Mościska Gospoda  

Chrobrego  

dwustronny  

39  

Mościska Most  

Majakowskiego  

dwustronny  

40  

Mościska Gostyńska  

Pszczyńska  

dwustronny  

41  

Mościska Skrzyżowanie  

Tyska  

dwustronny  

42  

Zawiść Skrzyżowanie  

Centralna  

dwustronny  

43  

Zawiść Skrzyżowanie  

Pszczyńska  

jednostronny  

44  

Zawiść Skrzyżowanie  

Mikołowska  

jednostronny  

45  

Zawiść Szkoła  

Mikołowska  

dwustronny  

46  

Orzesze Las  

Mikołowska  

dwustronny  

47  

Orzesze Mikołowska  

Mikołowska  

dwustronny  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »