| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 430/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 168/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sosnowiec

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U   z 2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), i   art. 15 ust.2 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z   2011r. Nr 5, poz. 13).  

Rada Miejska w   Sosnowcu uchwala:  

§   1.   1.   W załączniku nr 1   do Uchwały Nr 168/X/2011 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 14 lipca 2011r., stanowiącym wykaz przystanków komunikacyjnych wprowadza się następujące zmiany:  

1)   wprowadza się dwa nowe przystanki komunikacyjne:  

a)   pod poz.nr 119 wprowadza się przystanek komunikacyjny - Sosnowiec Dańdówka Jedności Szkoła;  

b)   pod poz. nr 120 wprowadza się przystanek komunikacyjny - Sosnowiec Dańdówka KSSE.  

2)   zmienia się analogicznie numerację porządkową przystanków komunikacyjnych od nr 119 do nr 169 z   przesunięciem o   dwie pozycje, brzmienie nazw przystanków pozostaje bez zmian;  

§   2.   Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 168/X/2011 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 14 lipca 2011r. w   sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sosnowiec pozostają bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowiec.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Wilhelm   Zych

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Ponadto realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »