| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII.127.2012 Rady Gminy Przystajń

z dnia 27 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Przystajń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.)  na wniosek Wójta,  Rada Gminy Przystajń  uchwala, co następuje:  

§   1.   Obszar Gminy Przystajń w   celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Przystajń dzieli się na następujące okręgi wyborcze:  

 

Numer okręgu wyborczego  Granice okręgu wyborczego  

Liczba radnych wybieranych w   okręgu wyborczym  

1  

Część Sołectwa Przystajń obejmująca: miejscowość Bagna oraz  miejscowość Przystajń ulice: Widawa, Częstochowska od nr 41 do nr 142.  

1  

2  

Część Sołectwa Przystajń  obejmująca  miejscowość Przystajń ulice:  Częstochowska od nr 1   do nr 40,  Kolejowa, Ogrodowa, Stanisława Sojczyńskiego.  

1  

3  

Część Sołectwa Przystajń obejmująca miejscowość Przystajń ulice: 40-lecia PRL,  Pamięci Katynia, Rynek,  Słoneczna, Targowa.  

1  

4  

Część Sołectwa Przystajń obejmująca miejscowość  Przystajń  ulice:  Boczna, Krótka, Polna, Powstańców Śląskich,  Przemysłowa.  

1  

5  

Część Sołectwa Przystajń obejmująca miejscowość  Przystajń  ulice:  Bór,  Leśna, Nowa, Szkolna.  

1  

6  

Sołectwo: Kuźnica Stara.  

1  

7  

Sołectwa:  Kostrzyna, Mrówczak.  

1  

8  

Sołectwo: Podłęże Szlacheckie (miejscowości: Michalinów i   Podłęże Szlacheckie).  

1  

9  

Sołectwa: Antonów, Kuźnica Nowa.  

1  

10  

Sołectwa: Górki, Stany.  

1  

11  

Sołectwo: Brzeziny.  

1  

12  

Sołectwa:  Siekierowizna, Wilcza Góra, Wrzosy.  

1  

13  

Sołectwo: Bór Zajaciński.  

1  

14  

Sołectwo: Ługi-Radły.  

1  

15  

Sołectwa: Dąbrowa, Kamińsko.  

1  

Razem:  

15  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Przystajń obejmującej lata 2010-2014.  

§   4.   Egzemplarz uchwały podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   5.   Na ustalenia Rady Gminy Przystajń w   sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Częstochowie w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.  

§   6.   Traci moc uchwała Rady Gminy Przystajń  Nr XLIII/25/10 z   dnia 2   lipca 2010 r. w   sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze i   ustalenia liczby radnych wybieranych w   tych okręgach /Dz. Urz. Województwa Śląskiego z   2010 r. Nr 158, poz. 2622/.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Henryka   Kapuścik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »