| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII.127.2012 Rady Gminy Przystajń

z dnia 27 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Przystajń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.)  na wniosek Wójta,  Rada Gminy Przystajń  uchwala, co następuje:  

§   1.   Obszar Gminy Przystajń w   celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Przystajń dzieli się na następujące okręgi wyborcze:  

 

Numer okręgu wyborczego  Granice okręgu wyborczego  

Liczba radnych wybieranych w   okręgu wyborczym  

1  

Część Sołectwa Przystajń obejmująca: miejscowość Bagna oraz  miejscowość Przystajń ulice: Widawa, Częstochowska od nr 41 do nr 142.  

1  

2  

Część Sołectwa Przystajń  obejmująca  miejscowość Przystajń ulice:  Częstochowska od nr 1   do nr 40,  Kolejowa, Ogrodowa, Stanisława Sojczyńskiego.  

1  

3  

Część Sołectwa Przystajń obejmująca miejscowość Przystajń ulice: 40-lecia PRL,  Pamięci Katynia, Rynek,  Słoneczna, Targowa.  

1  

4  

Część Sołectwa Przystajń obejmująca miejscowość  Przystajń  ulice:  Boczna, Krótka, Polna, Powstańców Śląskich,  Przemysłowa.  

1  

5  

Część Sołectwa Przystajń obejmująca miejscowość  Przystajń  ulice:  Bór,  Leśna, Nowa, Szkolna.  

1  

6  

Sołectwo: Kuźnica Stara.  

1  

7  

Sołectwa:  Kostrzyna, Mrówczak.  

1  

8  

Sołectwo: Podłęże Szlacheckie (miejscowości: Michalinów i   Podłęże Szlacheckie).  

1  

9  

Sołectwa: Antonów, Kuźnica Nowa.  

1  

10  

Sołectwa: Górki, Stany.  

1  

11  

Sołectwo: Brzeziny.  

1  

12  

Sołectwa:  Siekierowizna, Wilcza Góra, Wrzosy.  

1  

13  

Sołectwo: Bór Zajaciński.  

1  

14  

Sołectwo: Ługi-Radły.  

1  

15  

Sołectwa: Dąbrowa, Kamińsko.  

1  

Razem:  

15  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Przystajń obejmującej lata 2010-2014.  

§   4.   Egzemplarz uchwały podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   5.   Na ustalenia Rady Gminy Przystajń w   sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Częstochowie w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.  

§   6.   Traci moc uchwała Rady Gminy Przystajń  Nr XLIII/25/10 z   dnia 2   lipca 2010 r. w   sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze i   ustalenia liczby radnych wybieranych w   tych okręgach /Dz. Urz. Województwa Śląskiego z   2010 r. Nr 158, poz. 2622/.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Henryka   Kapuścik

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »