| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 260/XXIV/12 Rady Miasta Żory

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żory Nr 41/V/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z   2001r., poz. 1591 ze zm.), art. 403 ust. 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z   2008r., Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

RADA MIASTA  
uchwala :  

§   1.   Zmienić zapisy Uchwały Rady Miasta Żory Nr 41/V/11 z   dnia 24 lutego 2011r. w   sprawie zasad udzielania dotacji celowej z   budżetu Miasta Żory na zadania związane z   ochroną środowiska oraz trybu postępowania w   sprawie udzielenia dotacji i   sposobu jej rozliczania, w   ten sposób, że:  

1.   § 3   pkt 7   ppkt b otrzymuje brzmienie:  

b)   wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w   wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 6.000,00 zł. .

2.   § 4   pkt 4   ppkt c otrzymuje brzmienie:  

c)   niewykorzystana w   całości lub części, .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Piotr   Kosztyła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »