| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 260/XXIV/12 Rady Miasta Żory

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żory Nr 41/V/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z   2001r., poz. 1591 ze zm.), art. 403 ust. 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z   2008r., Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

RADA MIASTA  
uchwala :  

§   1.   Zmienić zapisy Uchwały Rady Miasta Żory Nr 41/V/11 z   dnia 24 lutego 2011r. w   sprawie zasad udzielania dotacji celowej z   budżetu Miasta Żory na zadania związane z   ochroną środowiska oraz trybu postępowania w   sprawie udzielenia dotacji i   sposobu jej rozliczania, w   ten sposób, że:  

1.   § 3   pkt 7   ppkt b otrzymuje brzmienie:  

b)   wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w   wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 6.000,00 zł. .

2.   § 4   pkt 4   ppkt c otrzymuje brzmienie:  

c)   niewykorzystana w   całości lub części, .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Piotr   Kosztyła

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Cypel

absolwent pedagogiki (specjalizacja doradztwo zawodowe z coachingiem) oraz studiów podyplomowych z zarządzania personelem. Od 2011 roku aktywnie zajmuje się̨ coachingiem, który jest jego pasją. Ukończył Practitioner Coach Diploma, szkolenie certyfikowane przez Noble Manhattan Coaching, International Institute of Coaching and Mentoring oraz Institute of Leadership and Management. Dodatkowo ukończył Coaching Clinic® Licensing Program, szkolenie licencjonowane przez CoachU oraz International Coach Federation, tym samym stając się̨ licencjonowanym trenerem Coaching Clinic®, najbardziej kompleksowego na polskim rynku szkolenia rozwijającego umiejętności coachingowe menedżerów. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Autor artykułów o tematyce coachingowej dla: czasopisma Personel i Zarządzanie oraz tekstów portali prnews.pl, hrnews.pl, architekcikariery.pl, a także autor komentarzy do czterech dylematów etycznych coacha w książce „Profesjonalny coaching zasady i dylematy etyczne w pracy coacha”. Jest również̇ jednym ze współautorów książki „Zastosowanie coachingu w polityce społecznej”. W 2015 r. przeprowadził pierwsze w Polsce badania naukowe nad skutecznością̨ e-coachingu w rozwoju osobistym ludzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »