| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 260/XXIV/12 Rady Miasta Żory

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żory Nr 41/V/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z   2001r., poz. 1591 ze zm.), art. 403 ust. 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z   2008r., Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

RADA MIASTA  
uchwala :  

§   1.   Zmienić zapisy Uchwały Rady Miasta Żory Nr 41/V/11 z   dnia 24 lutego 2011r. w   sprawie zasad udzielania dotacji celowej z   budżetu Miasta Żory na zadania związane z   ochroną środowiska oraz trybu postępowania w   sprawie udzielenia dotacji i   sposobu jej rozliczania, w   ten sposób, że:  

1.   § 3   pkt 7   ppkt b otrzymuje brzmienie:  

b)   wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w   wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 6.000,00 zł. .

2.   § 4   pkt 4   ppkt c otrzymuje brzmienie:  

c)   niewykorzystana w   całości lub części, .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Piotr   Kosztyła

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »