| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 465/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Miejskiej oraz terminu i sposobu jej wnoszenia

Na podstawie art. 18 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) i   § 63 ust. 5   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 12 maja 2011 r. w   sprawie rodzajów i   szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i   młodzieży w   tych placówkach oraz wysokości i   zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w   tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   1.   Ustala się miesięczną opłatę za zakwaterowanie w   Bursie Miejskiej, dla której Miasto Częstochowa jest organem prowadzącym, w   wysokości 75 zł miesięcznie.  

2.   Opłatę, o   której mowa w   ust 1,wnosi się w   okresach miesięcznych, w   terminie do 10 każdego miesiąca, którego opłata dotyczy.  

3.   Opłatę, o   której mowa w   ust. 1, wnosi się w   formie gotówkowej lub w   formie wpłaty na wskazany przez dyrektora Bursy Miejskiej rachunek bankowy.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »