| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 465/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Miejskiej oraz terminu i sposobu jej wnoszenia

Na podstawie art. 18 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) i   § 63 ust. 5   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 12 maja 2011 r. w   sprawie rodzajów i   szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i   młodzieży w   tych placówkach oraz wysokości i   zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w   tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   1.   Ustala się miesięczną opłatę za zakwaterowanie w   Bursie Miejskiej, dla której Miasto Częstochowa jest organem prowadzącym, w   wysokości 75 zł miesięcznie.  

2.   Opłatę, o   której mowa w   ust 1,wnosi się w   okresach miesięcznych, w   terminie do 10 każdego miesiąca, którego opłata dotyczy.  

3.   Opłatę, o   której mowa w   ust. 1, wnosi się w   formie gotówkowej lub w   formie wpłaty na wskazany przez dyrektora Bursy Miejskiej rachunek bankowy.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »