| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 53/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goleszów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j.   Dz. U. z   2001   r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5   poz. 13 z   późn. zm.) Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne udostępnione dla operatorów i   przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goleszów, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Określa się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goleszów, poprzez wprowadzenie Regulaminu, stanowiącego załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Kazimierz   Wisełka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 53/2012    
Rady Gminy Goleszów    
z dnia 29 sierpnia 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goleszów  

 

Lp./Nr przystanku  

Nazwa  

Lokalizacja przystanku  
(miejscowość/ulica/nazwa)  

Nr drogi gminnej  

1  

Goleszów Szkoła  

Goleszów ul. Szkolna  

609062 S  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 53/2012    
Rady Gminy Goleszów    
z dnia 29 sierpnia 2012 r.  
 

REGULAMIN  

korzystania przez przewoźników z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goleszów  

§   1.   1.   Do korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goleszów uprawnieni są przewoźnicy, będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.  

§   2.   1.   Warunkiem korzystania z   przystanków przez przewoźnika jest:  

1)   uzgodnienie zasad korzystania z   przystanków komunikacyjnych z   ich właścicielem lub zarządzającym,  

2)   posiadanie przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie drogowego przewozu osób lub zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.  

2.   Uzgodnienie, o   którym mowa w   ust. 1   pkt 1   następuje na pisemny wniosek przewoźnika, do którego należy dołączyć:  

1)   kserokopię licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,  

2)   projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i   przyjazdów z   poszczególnych przystanków,  

3)   wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i   lokalizacji.  

§   3.   W przypadkach koniecznych, wynikających z   czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z   użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.  

§   4.   1.   Przewoźnik korzystający z   przystanków komunikacyjnych zobowiązuje się do zatrzymywania na przystankach komunikacyjnych wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania.  

2.   Pojazdy przewoźnika powinny zatrzymywać się na przystanku komunikacyjnym czołem pojazdu jak najbliżej początku zatoki przystankowej, nie powodując utrudnień dla innych użytkowników.  

3.   Przewoźnik ma prawo korzystania z   przystanków tylko i   wyłącznie w   ramach obowiązującego rozkładu jazdy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na przystankach komunikacyjnych.  

4.   Zabrania się rozmieszczania na terenie przystanków komunikacyjnych informacji i   reklam innych niż te, które dotyczą rozkładów jazdy.  

§   5.   Wójt Gminy może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych, jeżeli:  

1)   uzgodnienie ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w   znaczny sposób utrudni korzystanie z   przystanków przez uprawnionych przewoźników),  

2)   uzgodnienie spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

3)   przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i   w tym samym czasie co inni uprawnieni przewoźnicy.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gluźniewicz

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie księgowości spółek

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »