| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 53/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goleszów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j.   Dz. U. z   2001   r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5   poz. 13 z   późn. zm.) Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne udostępnione dla operatorów i   przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goleszów, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Określa się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goleszów, poprzez wprowadzenie Regulaminu, stanowiącego załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Kazimierz   Wisełka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 53/2012    
Rady Gminy Goleszów    
z dnia 29 sierpnia 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goleszów  

 

Lp./Nr przystanku  

Nazwa  

Lokalizacja przystanku  
(miejscowość/ulica/nazwa)  

Nr drogi gminnej  

1  

Goleszów Szkoła  

Goleszów ul. Szkolna  

609062 S  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 53/2012    
Rady Gminy Goleszów    
z dnia 29 sierpnia 2012 r.  
 

REGULAMIN  

korzystania przez przewoźników z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goleszów  

§   1.   1.   Do korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goleszów uprawnieni są przewoźnicy, będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.  

§   2.   1.   Warunkiem korzystania z   przystanków przez przewoźnika jest:  

1)   uzgodnienie zasad korzystania z   przystanków komunikacyjnych z   ich właścicielem lub zarządzającym,  

2)   posiadanie przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie drogowego przewozu osób lub zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.  

2.   Uzgodnienie, o   którym mowa w   ust. 1   pkt 1   następuje na pisemny wniosek przewoźnika, do którego należy dołączyć:  

1)   kserokopię licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,  

2)   projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i   przyjazdów z   poszczególnych przystanków,  

3)   wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i   lokalizacji.  

§   3.   W przypadkach koniecznych, wynikających z   czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z   użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.  

§   4.   1.   Przewoźnik korzystający z   przystanków komunikacyjnych zobowiązuje się do zatrzymywania na przystankach komunikacyjnych wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania.  

2.   Pojazdy przewoźnika powinny zatrzymywać się na przystanku komunikacyjnym czołem pojazdu jak najbliżej początku zatoki przystankowej, nie powodując utrudnień dla innych użytkowników.  

3.   Przewoźnik ma prawo korzystania z   przystanków tylko i   wyłącznie w   ramach obowiązującego rozkładu jazdy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na przystankach komunikacyjnych.  

4.   Zabrania się rozmieszczania na terenie przystanków komunikacyjnych informacji i   reklam innych niż te, które dotyczą rozkładów jazdy.  

§   5.   Wójt Gminy może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych, jeżeli:  

1)   uzgodnienie ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w   znaczny sposób utrudni korzystanie z   przystanków przez uprawnionych przewoźników),  

2)   uzgodnienie spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

3)   przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i   w tym samym czasie co inni uprawnieni przewoźnicy.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »