| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII-210-2012 Rady Gminy Nędza

z dnia 17 września 2012r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-198-2012 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nędza

Na podstawie art.40 ust.1 ,art.41 ust.1 i   art.42  ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z   2001r. nr 142 poz.1591 z   późn. zm. )  art.7 ust.3a ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( tj. Dz. U. z   2012r. poz. 391 ) oraz w   związku z   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012r. poz. 299)  

Rada Gminy Nędza  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr XXVII-198-2012 Rady Gminy Nędza z   dnia 6   sierpnia 2012 roku w   sprawie   określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nędza   wprowadzić następujące zmiany:  

1)   w § 1   ust.1 pkt 3   skreśla się   zdanie pierwsze: „   utrzymywać pojazdy asenizacyjne w   należytym stanie higienicznym i   sanitarnym poprzez mycie i   dezynfekcję ,co najmniej raz na tydzień.”  

2)   w § 1   ust.2   skreśla się   pkt 3   .  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza  .  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podania do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy w   Nędzy.  

§   4.   Uchwałą wchodzi w   życie po upływie czternastu  dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Gerard   Przybyła

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »